YÖK’ten “Ekonometri Bölümü”ne Onay

05 Eylül 17

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonometri Bölümünün açılması konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklif, 16.08.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir. 

Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalı olup, Ekonometri ile uğraşan kişilere "Matematiksel İktisatçı" da denilmektedir. Ekonometri eğitimi iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Temel amacı ise, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960'lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. 

Yüksek rekabet şartlarında olan işletmelerin ekonomik ve ticari faaliyetleri, yaklaşık son elli yıldır giderek artan küreselleşme ile daha zor şartlarda sürdürülmektedir. Bu şartlar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, dış ticaret performanslarını iyileştiren, uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı ve sürdürülebilir kılan işletmelerin daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Uluslararası pazarda işletmelerin sergileyecekleri başarı ise, her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerde nitelik sahibi ve gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda rekabet üstünlüğünü elde etmeyi sağlamak için gereken istatistiksel analizleri iyi seviyede yapabilen insan kaynaklarına bağlıdır. Bu nedenle, ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için piyasa koşullarında rekabet için gerekli istatistiksel analizleri iyi bilen ve bunları ekonomiye uygulayabilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin ve işletmelerin piyasa faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını yetiştirmek ve bu yöndeki taleplerine yanıt vermek, Üniversitemizde yeni kurulan Ekonometri Bölümü'nün en önemli amaçlarının başında gelmektedir. Bu bölümde, kamu ve özel sektörün günden güne gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek araştırma, analiz ve problem çözme yeteneği olan, ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırmaları anlaşılır bir biçimde sunabilen uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu hususlar göz önüne alındığında, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içinde eğitim-öğretim vermeye başlayacak olan Ekonometri Bölümünün, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek kamu ve özel sektörde uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek, istatistik ve ekonomi alanlarında uygulamaya hakim donanımlı bireyler yetiştirmenin yanında; denetim alanında da yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi planlanmaktadır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum