Üniversitemizden 2017 İSG Sınav Puanları Ortalamasında Büyük Başarı

21 Ocak 18
Üniversitemizden 2017 İSG Sınav Puanları Ortalamasında Büyük Başarı

2013 yılında Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) C Sınıfı Uzmanlık Temel Eğitim Kursunda bugüne kadar yaklaşık 5 yıllık süreçte 420 civarında katılımcımıza eğitim alma imkânı sağlanmıştır. 

Bu kapsamda Çorum ve çevre iller dikkate alındığında alternatifi olmayan merkezimiz tarafında verilen Eğitim Kurslarımızda 2017 yılı içerisinde 80 katılımcımıza eğitim verilmiş olup 2017 yılı içerisinde yapılan ilkbahar ve sonbahar dönemi İSG sınavlarına giren katılımcılarımızın puan ortalaması 61,1 olarak hesaplanmıştır. ÖSYM tarafından açıklanan her iki sınavın puan ortalaması 29,4 olarak duyurulduğu dikkate alındığında puan ortalaması bazında başarımızın Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılan ilkbahar ve sonbahar dönemi sınavlarına giren katılımcılarımızdan 70 puan ve üzeri alarak başarılı olanlarının oranı %41,5 olarak hesaplanmıştır. 2017 başarı oranı henüz açıklaanmamış olsa da 2016 yılı İSG sınavı başarı ortalamasının %7,5 olduğu göz önüne alındığında yüzdesel başarı oranı olarak da Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir başarıya ulaştığımız görülmektedir.

Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Profesyonelleşme

Yaklaşık olarak 5 seneden beri Çorum ve civar illerimize İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Temel Eğitim Kursu vermeye devam eden eğitim kurumumuz, Üniversitemiz kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliğine daha fazla önem verilmesini gündeme getirmiş olup 2014 yılında hem Üniversitemiz bünyesinde ilgili Kanundan kaynaklanan eğitimlerin ve yaptırımların tek merkezden koordine edilmesini sağlayacak Rektörlüğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlük, Üniversite içerisinde yapılan uygulamaların devamlılığı ve kontrolünün yanı sıra Çorum’da farklı kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim ve bilgi alma gibi talepleri de karşılamaktadır. İlgili kanun gereği zorunlu olarak yapılan personel eğitimlerine ek olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Üniversite Senatosuna önerilen tüm eğitim birimlerinde zorunlu/seçmeli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin müfredata eklenmesi talebi Senato tarafından kabul edilmiştir. Bu bağlamda tüm birimlerde uygulamaya konulan İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri Üniversite genelinde bir “İSG Kültürü” oluşturulması dolayısıyla bu kültürü alan ve ileride çalışma hayatının birer paydaşı olacak öğrencilerimizin iş hayatına daha dolu bir şekilde katılmalarına destek vermektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Öncü Üniversite

2016 yılında İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen “8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nde, Üniversitemizde yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını konu edinen bildirimiz İSG Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali Köse tarafından sunularak yüksek derecede ilgi görmüştür. Özellikle tüm eğitim birimlerimizin müfredatlarına İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin eklenmesi ve bu derslerin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü gibi bir merkezden kontrol edilmesi ve eğitici olarak görev alan hocaların ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olması dikkat çekici olmuştur. Yapmış olduğumuz bu sunumdan yaklaşık olarak 6 ay sonra YÖK tarafından teknik birimlerde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitim öğretim müfredatlarına İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin iki saatten az olmamak kaydı ile en az iki dönem olacak şekilde eklenmesi zorunlu kılınmıştır. Yapılan sunum sonrasında pek çok Üniversiteden ilgili kişi tarafından Koordinatörlüğümüzden çalışmalar ve izlenen yol hakkında detaylı bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu bilgiler dahilinde şu ana kadar en az altı üniversitede, Üniversitemiz tarafından yapılan uygulamalara benzer çalışmalara hız verilmiştir. Özellikle eğitim öğretim müfredatlarına İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin eklenmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansüstü Programı Çorum’a Katkı Sağlayacak

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında İSG Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve önümüzdeki 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi’nde aktif duruma gelmesi planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Üniversitemiz Eğitim Komisyonundan geçmiş olup Senatonun onayından sonra YÖK’e teklif edilecektir. İlk etapta Tezli olarak açılması düşünülen Yüksek Lisans Programının sonraki dönemlerde hem Tezsiz Örgün Eğitim hem de Tezsiz Uzaktan Eğitim programlarının da açılması gündeme alınmıştır.

Üniversitemizden 2017 İSG Sınav Puanları Ortalamasında Büyük Başarı
Üniversitemizden 2017 İSG Sınav Puanları Ortalamasında Büyük Başarı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum