Üniversitemiz EBYS ve KEP Uygulamaları İle Hizmet Kalitesini Yükseltmeyi Sürdürüyor

05 Ocak 18


Zamandan tasarruf, çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, geri dönüşüm gibi alanlar başta olmak üzere gerçekleştirdiği uygulamalarla rol model olmaya gayret eden Üniversitemiz, 1 Ocak 2015 tarihinde tüm birimleriyle birlikte hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve 2017 Haziran ayı itibarıyla geçiş yaptığı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile hizmet kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor.

EBYS ve KEP Uygulamaları %100’e Yakın Zaman Tasarrufu Sağlıyor 

EBYS’nin kullanıma başlanması hiç şüphesiz belge/dokümantasyon yönetimini elektronik ortama taşıyarak, tüm süreçlerin daha güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamakla birlikte, arşivleme, standartlaşma, kolay yönetebilme, hızlı erişebilirlik ve en önemlisi şeffaflık gibi unsurları da beraberinde getirmektedir. Tüm bunlara ek olarak söz konusu sistem çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayarak, süreçlerin klasik olarak yapılması durumunda ortaya çıkan kırtasiye, ulaşım giderleri gibi tüm masrafları da neredeyse tamamını ortadan kaldırarak, ciddi bir ekonomik geri dönüş de sağlamaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı sonu itibariyle 1 Milyonun üzerinde evrak sistem üzerinden işlem görmüş, bu netice ile çevreye de büyük katkı sağlanmıştır.

2017 Haziran ayı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları arası resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde gönderilip alınmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine geçiş yapan Üniversitemiz, evrakların ilgili kurumlara ulaşımını anlık gönderim sayesinde yüzde 100’e yakın bir zaman tasarrufunu sağlamıştır. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Üniversitemiz Belirtilen Tarihten 3 Yıl Önce EBYS Kullanımına Başladı”

Üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar ve projelerle bulunduğu şehrin hatta bölgenin her anlamda gelişmesine katkı sağlayan, bölgenin lokomotifi konumunda olması gerektiğine yürekten inandığını dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişimin hemen hemen her alana olduğu gibi belge yönetim sürecine de başta zaman ve hız faktörleri ile olmak üzere pek çok konuda avantaj sağladığını ifade ederek Üniversitemizin Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen tarihin 3 yıl öncesinde gerekli alt yapı ve koşulları tamamlayıp EBYS ve KEP uygulamalarını kullanmaya başladığını belirtti. Üniversitemizin bu doğrultuda yapılan çalışmalarla hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmeye devam ettiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, söz konusu uygulamalarla sağlanan zaman tasarrufunun yanı sıra ciddi oranda bir ekonomik geri dönüşün de elde edildiğini vurguladı.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum