Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor

04 Ekim 18
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor

Kalite konusunu dikkate alarak gelişimini hızla sürdüren Üniversitemizde “HİTÜ Kalite Yönetim Sistemi” toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam, Genel Sekreter Erdal Kanık, Dekanlarımız, Müdürlerimiz, birimlerimizin yöneticileri ile Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.  

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Yönetim Anlayışı Olarak Öğrenci Merkezli ve Kalite Odaklı Büyüme Modelini Benimsedik”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yönetim anlayışı olarak öğrenci merkezli ve kalite odaklı büyüme modelini benimsediklerini ifade ederek eş zamanlı olarak hesap verilebilirlik ilkesinden de ödün vermediklerini belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 2015 yılında yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği sonrasında artık üniversitelerin çıktılarının bağımsız değerlendirme ekipleri tarafından ölçülmeye ve izlenmeye başlandığını da vurguladı.

Üniversitemizin pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, URAP sıralamalarında giderek yükselen bir ivme yakalandığını ifade ederek ayrıca yayın ve proje sayılarının da aynı trendde olduğunu belirtti. Öğrenci sayısındaki artışa karşın öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 40’dan 20’ye düştüğünü ve lisansüstü programlara devam eden öğrenci oranının da %8’e ulaştığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Alkan, yapılan yatırımlarla Üniversitemizin zengin kaynaklarla dolu bir kütüphaneye sahip olduğunu ifade etti. 

Sektör ve mezunlardan alınan görüşler doğrultusunda 3+1 eğitim modeline geçildiğinin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Üniversitemizin akredite araştırma laboratuvarı HÜBTUAM, Sağlık Bakanlığı tarafından diğer parametrelere ek olarak şeker ölçüm cihazlarının analizi konusunda da yetkilendirildi. Teknokent ve Kamu-Sanayi işbirliğinde de somut adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl sonuna kadar hem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetiminden hem de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun değerlendirme sürecinden geçeceklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, iki yıl öteleme imkanı olmasına karşın çekinmeden denetim sürecine başvurduklarını, bunda da en önemli güvencenin şeffaf, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda sürdürülen ve ölçülebilir kriterlerin baz alındığı kalite yönetimi anlayışına bağlı olduğunu vurguladı. 

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Taylan Özkan: “Hitit Üniversitesi Yılı Sonuna Kadar İki Değerlendirmeden Geçecek”

Toplantıda Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan tarafından Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi, Kurum İç Değerlendirme Raporu, kurum dış değerlendirilmesi süreci ile Mayıs ayından itibaren yoğun olarak sürdürülen çalışmalar hakkındaki detaylar paylaşıldı. 

Üniversitemizin yıl sonuna kadar hem Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun değerlendirmesinden hem de ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi denetiminden geçeceğini ifade eden Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Hitit Üniversitesi’nde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin diğer üniversitelerden farklı olarak tüm birimleri ve süreçleri kapsayacak şekilde kurulduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalar kapsamında farkındalık eğitimleriyle 750 personele birebir ulaşıldığını ve dokümantasyonun tamamlandığını açıklayan Prof. Dr. Taylan Özkan, çalışma takvimi doğrultusunda önümüzdeki haftadan itibaren iç denetimlere başlanacağını söyleyerek yürütülen tüm çalışmaların Üniversitemizin web sayfasından takip edilebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Taylan Özkan, Kasım ayında hem ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak için denetime hem de Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmelere hazır olunacağını belirtti.

Kurumsal Dış Değerlendirme

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile Yükseköğretim kurumlarının kalite, akreditasyon ve bağımsız dış değerlendirme süreçleri güvence altına alınmıştır. Üniversiteler her yıl iç değerlendirme raporu hazırlamakta ve bu raporlar temel alınarak beş yıl içerisinde en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme sürecine dâhil edilmektedirler. 2016 yılında ilk kez başlatılan süreç kapsamında şimdiye kadar 70 yükseköğretim kurumunun Kurumsal Dış Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 45 üniversite bu değerlendirmeye tabi tutulacak olup 2020 yılına kadar süresi olmasına rağmen Üniversitemiz de başvuruda bulunmuştur.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Süreci

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kurumsallaşmada büyük önem arz eden ürün ve hizmet esaslı bir standarttır. Kalite belgesine sahip olmak, bu kurumdan ürün veya hizmet alanların güvencesinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Günümüz rekabet şartlarında sürekli iyileştirme felsefesini, öğrenci odaklılığı ve paydaş katılımını benimseyen yükseköğretim kurumları da hizmet kalitelerinin bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü göstermek amacıyla belgelendirilmeye müracaat etmektedirler. Üniversiteler, yapılan denetimler sonucunda standardın şartlarının karşılandığının kanıtlanması ve başarılı olunması halinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Sistemin sürdürülebilirliği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülüp izlenmektedir. Ülkemizde hali hazırda tüm üniversite birimlerini kapsayacak şekilde bu belgeye sahip yalnız 16 üniversite bulunmaktadır. Bu tür kalite standartlarında sonuç almak yıllar süren çalışmalar neticesinde olmakta olup, Üniversitemizde de Mayıs ayında başlatılmış olan sürecin üniversite yöneticilerinin desteği ve her kademedeki personelinin üstün gayretleri sonucunda 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak ISO 9001:2015 belgesinin alınması hedeflenmektedir. 


Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
Üniversitemizin Kalite Konusundaki Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum