Teknik Bilimler MYO’da “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği” Programı Açıldı

30 Aralık 18

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği” Programının açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda incelenerek uygun görülmüştür. Böylece Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda 2011 yılında 17 olan toplam program sayımız şu anda 22’ye ulaşmıştır.

Nükleer teknolojilerin tıbbi ve endüstriyel alanlarda son yıllarda kat etmiş olduğu hızlı yayılımı, bu konuda yetişmiş profesyonel kişilere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Zira radyasyon faktörünü bulunduran her türlü ortamda yapılacak olan işlemler, büyük dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Radyoaktif maddenin üretiminden medikal kaynakların hazırlanmasına, radyoaktif atıkların depolanmasından çalışanların bu konuda rutin güncelleme eğitimleri almasına kadar geçen her süreç, büyük bir dikkat ve özveri gerektirmektedir. 

Bu programın önemli bir amacı, nükleer enerji konusunda son zamanlarda önemli yatırımlara giren Ülkemizin enerji ihtiyacını gidermek için kurulacak nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan ara eleman ve radyasyon güvenliği teknikerlerini yetiştirmektir. Nükleer güç santralleri, radyoizotop üretim merkezleri, hastaneler, kalibrasyon firmaları gibi radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlar, bu programdan mezun olanların başlıca istihdam alanlarıdır.

Programa ilk öğrenci alımının en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum