Osmancık Ömer Derindere MYO Tapu ve Kadastro Programı İlk Öğrencilerine Kavuşuyor

25 Şubat 18

Üniversitemiz il merkezinde olduğu gibi, ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokullarımıza imkanlar ölçüsünde istihdam odaklı yeni bölüm ve programları açmaya ve açılan bölüm ve programlara bir an önce öğrenci almaya çalışmaktadır. Bu çerçevede eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yapmış oldukları çalışmalarla bölgenin büyümesine ve gelişimine her anlamda katkı sağlayan Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Tapu ve Kadastro Programına 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınması yönündeki talebimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.

Tapu ve Kadastro Programının amacı, temel haritacılık ve kadastro uygulamalarının yanı sıra tapu uygulamalarının hukuki ve teknik konularında uzman tapu ve kadastro uygulamalarını bütünleşik olarak hazmetmiş tapu sicili ve temel harita uygulamalarında söz sahibi personel yetiştirmek olup, bu programdan mezun olacak öğrencilerimiz Devlet Demir Yolları, Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları Müdürlükleri, belediyeler, İller Bankası, Bayındırlık Hizmetleri, Hava yolları, Petrol Araştırmaları, tapu müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, tapu kadastro bölge müdürlükleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, inşaat şirketleri, harita mühendisliği büroları, harita hizmetleri, Harita Genel Komutanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ), TÜRK TELEKOM ve Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurum ve işletmelerde çalışabileceklerdir.

Tapu ve Kadastro Programının Önemi

Bilindiği üzere harita mühendisleri ve harita teknikerleri daha çok büyük ölçekli harita üretim teknikleri konusunda eğitim almaktadır. Eğitim sırasında tapu sicili uygulamalarına yalnızca kadastro uygulamaları ve kadastro değişiklikleri konuları çerçevesinde değinilmekte, tapu sicili uygulamaları hakkında detaylı bir eğitim verilmemektedir. Bunun neticesinde tapu sicili konusunda uzman personel ihtiyacı doğmaktadır.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulumuzda 2018 yılında ilk defa öğrenci alacak Tapu ve Kadastro Programımız ile aktif program sayımız 8’e yükselmiş bulunmaktadır. Halen Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Harita ve Kadastro,  İş Sağlığı ve Güvenliği, Lojistik Programlarında 600’ün üzerinde öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum