Fen Bilimleri Enstitümüzde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza Yenisi Eklendi

27 Haziran 18

Üniversitemiz enstitülerinde yeni lisansüstü eğitim programları açılarak program çeşitliliğinin arttırılması ve lisansüstü programlar ile daha çok öğrencinin buluşturulması amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermek üzere Kimya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı açma yönündeki teklifimiz YÖK tarafından uygun bulunarak kabul edilmiştir.

Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan ilk tezsiz yüksek lisans programı olma özelliğini taşıyan Kimya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kimya ve ilgili disiplinlerden mezun olan adaylara tezsiz lisansüstü eğitim yapma fırsatı sunacaktır. 

Açılan Kimya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programının içeriği, son bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak düzenlenmiş olup bu alandaki güncel gereksinimleri en iyi şekilde karşılayacak niteliktedir. Bu programda lisansüstü eğitim alan öğrenciler, temel bilim dallarının en önemlilerinden biri olan kimya dalı ile ilgili güncel konularda araştırmalar yapma ve mesleki alanda daha donanımlı hale gelme fırsatı yakalayacaklardır. Kimya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programının ülkemizde bu alanda nitelikli araştırmaların yapılmasına ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir.

Açılan Kimya Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün itibariyle % 227 artışla 36’ya ulaşmıştır. Üniversitemiz bünyesinde 2011 yılında hiç bir tezsiz yüksek lisans programı bulunmazken, bugün enstitülerimiz bünyesinde açılan 7 tezsiz yüksek lisans programımızda toplam 129 öğrenci eğitim görmektedir. 

Açılan yeni programımıza en kısa sürede ilk öğrenci alımı yapılabilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum