Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği Projemiz, 2018’in En İyi Uygulama Örneklerinden Biri Oldu

28 Şubat 19

Üniversite olarak Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) için ilgili taraflar arasında iş birliği kültürünün geliştirilmesi, nitelikli Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin ortaya çıkarılması ile sanayiye yönelik süreç iyileştirmelerin sağlanarak katma değer yaratan teknolojik ürün veya süreçlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için Üniversitemiz bireysel eşleştirmelerden kurumsal işbirliklerine kadar birçok başarılı uygulamayı hayata geçirmiştir. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Proje Temelli İş Birlikleri Hedeflendi

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında Üniversitemizin başlattığı ve ülkemizde birçok il tarafından da uygulanan iyi örnek uygulamaları Çorum Sanayisi Sektörel Kuruluşlar Çalıştayı ile başlatılmıştır. Yapılan çalıştaylarda her bir sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri ile o sektörle doğrudan ya da dolaylı ilgili öğretim elemanlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve kamu temsilcilerinin katılımını sağlanarak sektörün ihtiyaç analizi yapılmak suretiyle çözüm önerileri getirilmiştir. Böylece il bazında kamu-üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayicilerin teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünler geliştirmesine veya mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmelerine imkân sağlanması, Üniversitemizin ilgili birimleriyle iş birliği içinde ihtiyaç duyulan alanlarda teknolojik temelli projelerin hayata geçirilmesi, kamu kaynaklarının kullanımında proje temelli işbirliklerinin arttırılması amaçlanmıştır.

2017 yılında İlimizde gerçekleştirilen Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmaları kapsamında firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerin daha etkin ve sonuç odaklı yürütülebilmesi adına Çorum Ar-Ge Çalışma Grubu (ÇARGEG) oluşturulmuştur. Bu çalışma 2017 yılı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iyi örnek uygulaması olarak seçilmiş ve bakanlık aylık yayını Anahtar Dergisinde (Kalkınmada Anahtar Verimlilik 30, 2018) yayımlanmıştır. 

2018’de Çorum TSO ile Yapılan Protokolle, Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez Projesi Başlatıldı

Bu çalışmaların devamında; Üniversitemizdeki bilimsel potansiyelin, bilgi birikiminin ve her türlü altyapı imkanlarının ortak yapılacak çalışmalarla sanayiye aktarılarak uygulanmasını sağlamak, ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve İlimizdeki firmaları Ar-Ge ve inovasyon ağırlıklı çalışmalara yönlendirmek amacıyla Üniversitemiz bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitim yapan öğrencilere kamu ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yaşadıkları sorunları çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisansüstü tez yaptırılması için “Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez Uygulaması” başlatılmıştır. Bu sürecin kurumsal olarak yürütülmesi için 24 Nisan 2018 tarihinde Üniversitemiz ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir protokol imzalanmıştır.

HİTÜ’nün Projesi, 2018’in En İyi Uygulama Örneklerinden Biri Oldu

Üniversitemizin sanayi odaklı lisansüstü tez uygulaması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde iyi örnek uygulaması olarak belirlenmiş ve tüm illerde uygulanması istenmiştir. 18-19 Şubat 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’in katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı’nda 15 ilde başlatılan İyi Örnek Uygulamaları içerisinde Çorum Sanayi Odaklı Tez Uygulaması da gösterilmiştir. Toplantıda proje ile ilgili söz alan KÜSİ temsilcisi öğretim üyemiz Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, uygulama kapsamında 8 tane sanayi odaklı tez uygulamasının hayata geçirildiğini belirtmiştir.

Rektör Prof. Dr. Alkan: “Yaptığımız bu çalışmayla, Üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi, devletin bizlere sağladığı imkanları, özel sektörle ve sanayiyle bir araya getirmeye ve bunları katma değeri yüksek ürünler başta olmak üzere refahımıza dönüşecek her türlü imkanı, çözümü ve ara yolu bulmaya çalışıyoruz.”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Her ne kadar üniversitelerin yüksek standartlarda bir eğitim vermesi onlardan beklenen bir durum olsa da, üniversitelerin eğitim yanında esas görevlerinden biri de araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmeleridir. Ülkemizin toplam akademisyeni 200.000; Çorum’umuzun ise yaklaşık 800 civarıdır. Bunların her biri bir danışmandır.  Her bir üniversite için bir Ar-Ge merkezi düşünülürse, Ülkemizin şu anda toplam 200 tane Ar-Ge merkezi olduğu görülmektedir. Açmış olduğumuz lisansüstü programlarımızın ilgili olanlarını ilgili sektörle buluşturmak suretiyle lisansüstü düzeyde kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz yeni olsa da, köklü üniversitelerin bilgi ve tecrübelerini Çorum’a taşıyarak, ilk olarak bir Ar-Ge merkezi olarak HÜBTUAM’ı yapıp burayı en son teknolojik cihazlarla donatarak, burada görev yapacak personelimize daha bina hizmete girmeden kalite yönetimi eğitimi aldırarak güçlü bir Üniversitenin, güçlü bir bilim yuvasının ve güçlü bir Ar-Ge Merkezinin Çorum’a kazandırılmasını sağladık. Yeni olmayı avantaja dönüştürmeye gayret ettik. Böylece bizler, büyük üniversitelerin yıllar sonra yaptıklarını ilk başta yaptık. Artık Üniversitelerimizden beklentiler de değişti. Bizler yaptığımız bu çalışmayla, Üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi, devletin bizlere sağladığı imkânları, özel sektörle ve sanayiyle bir araya getirmeye ve bunları katma değeri yüksek ürünler başta olmak üzere refahımıza dönüşecek her türlü imkanı, çözümü ve ara yolu bulmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar TSO ile birlikte omuz omuza çalıştık. Böylelikle Üniversitemiz ile sanayicilerimiz arasında güzel bir sinerji oluşturduk. Çorum TSO ile yaptığımız protokolle Üniversitemiz bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitim yapan öğrencilere kamu ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda lisansüstü tez yaptırılmasını, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini hedefledik. Çorum TSO Başkanımız Sayın Çetin Başarahıncal ile daha geçen yıl yapmış olduğumuz iş birliği uygulamasının 2018 yılının en iyi örnek uygulamalarından biri olarak açıklanması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu ve benzeri başarı haberleri bizleri daha da gayrete getiriyor. Üniversite olarak üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapacağız.” dedi. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum