Rektörümüz Enstitü Müdürlerimizle Bir Araya Geldi

03 Şubat 19
Rektörümüz Enstitü Müdürlerimizle Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdüren üç enstitümüzün müdürleri ile bir araya gelerek enstitülerimizin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeksiyonlarının görüşüldüğü genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cengiz Baykasoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Erkan Demirkan ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Ömer Çırak katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Dünyanın hakim gücü olmak için lisansüstü çalışmalar büyük önem arz ediyor”

Toplantının başında ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde yükseköğretimimizin öneminden bahsettikten sonra ülkemizden ve dünyadan yükseköğretime ilişkin sayısal veriler paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin amaçlandığı 2023 vizyonuna ulaşmasında üniversitelere büyük görev düştüğünün altını çizdi. Rektörümüz, “Lisansüstü çalışmalar son derece önem arz ediyor. Ar-Ge yapmandan, inovasyon yapmadan, dünyayı farklı yorumlayan insanlar olmadan dünyanın hakim gücü olmak kolay değil. Kendi silahınızı, İHA’nızı, yazılımınızı üretmek ancak yüksek teknolojik çalışmalarla mümkün olabilir. Bu anlamda bizler mutlaka yeteri düzeyde araştırmacıyı ülkemize kazandırmalıyız. Üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu akademisyen sayısını temin etmek ve 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın %3’üne çıkarılması hedefi doğrultusunda gereksinim duyulacak doktoralı araştırmacıları yetiştirmek için ülke olarak nitelikli doktora mezun sayımızı süratle arttırmalıyız. Bildiğiniz gibi 2023 yılında ülkemiz için 300 bin araştırmacı ve yılda yaklaşık 15.000 doktora mezunu hedefi ortaya konmuştur. 2016 verilerine göre ülkemizde 100 bin civarında Ar-Ge çalışanı var ve bunların yarısı üniversitelerde bulunuyor. YÖK’ün istatistiki verilerine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 454.673’ü yüksek lisans ve 95.100’ü de doktora olmak üzere toplam lisansüstü öğrenci sayısı 549.773’tür. Dolayısıyla bizler hedeflenen araştırmacı sayının ancak 1/3’üne sahibiz. Şu andaki yıllık doktora mezunlarımızın sayısı da belirlenen hedeften oldukça uzaktır. Son yıllardaki tüm iyileştirmelere rağmen Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı ancak %1 civarındadır. Ülke olarak belirlenen milli hedeflerimize ulaşabilmemiz için öncelikle toplam araştırmacı sayısını arttırmamız gerekmektedir. Araştırmacı sayısı, doktoralı mezun sayısı ile ölçülmektedir. Tabi bunun için de önce yüksek lisansın tamamlanması gerekiyor. Son yıllarda doktora öğrenci sayısı artmış olsa da, hala hedefin çok gerisindeyiz. Zira geçen yıl ülkemizde sadece 6 bin kişi doktorasını tamamlamıştır. Bu noktada enstitülerin ve lisansüstü çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Lisansüstü eğitimin verildiği enstitülerin, enstitülerimizin bu bilinçle gerekli alt yapılarını güçlendirip çalışmalarını yoğunlaştırması gerekiyor. Ülke olarak, üniversite olarak nitelikli lisansüstü öğrenci sayımızı mutlak surette arttırmalıyız.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Lisansüstü çalışmalar, Üniversitemizin akademik gücünün en önemli göstergelerinden”

Ülkemizdeki doktoralı insan sayısını arttırma noktasında Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başlatmış olduğu 100/2000 YÖK Doktora Bursu projesine de değinen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bu proje kapsamında diğer bazı üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de doktora bursiyerleri var. YÖK’ün bu öğrencilere vermiş olduğu burs miktarı da diğer burslara göre çok iyi bir seviyede. Bu proje çok özel bir proje. Proje kapsamında Üniversitemizde 8 doktora öğrencisi bu burstan faydalanmakta. Yakında 8 doktora öğrencimiz daha bu burstan faydalanacaktır. YÖK’ün bu ve benzeri teşvikleri ile doktoralı araştırmacı sayısının daha da artacağını düşünüyorum. YÖK Başkanımızın paylaştığı verilerden de anlaşılacağı üzere Çin’de her 1.000 kişiye 2.2, ABD’de 1.7, AB’de 1.5 Türkiye’de ise 0.4 doktora mezunu düşmektedir. Ülkemizin diğer ülkeler arasında nitelikli doktoralı mezun sayısını arttırmasının zorunluluğu, bu oranlardan açıkça anlaşılmaktadır. Gelişmişlik düzeyi ile lisansüstü çalışmalarının doğru orantılı olduğunu her zaman hafızamızda tutarak bu hedefe ulaşmamız için yıllık nitelikli doktora mezun sayımızı süratle arttırmalıyız.

Hitit Üniversitesi Olarak 2023 Hedeflerine Ulaşmada Üzerimize Düşeni Yapmaya Devam Edeceğiz

Üniversitemizdeki lisansüstü öğrenci sayılarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunun Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, yaklaşık 19 bin öğrencisi bulunan Üniversitemizde 1.523 lisansüstü öğrenci bulunduğunu ve lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranının %8.05 olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ortalaması %7.2 olan bir oranın üzerinde bir seviyeye ulaşmamız gerçekten gurur verici. Ancak ABD’de bu oranın %15 olduğunu da hiç unutmamamız ve buna göre daha fazla çalışmamız gerekiyor. Üzerimize düşen ne ise onu en iyi şekilde yapmak için bundan sonrasında da hep birlikte var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıda söz alan enstitü müdürlerimiz de enstitülerde gelinen seviye hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Her üç enstitünün tez yazım yönergelerinin ve şablonlarının kısa bir süre öncesinde gözden geçirilerek güncellendiğini, öğrenci sayısı artmasına karşın enstitülerde iş ve işlemlerde hiçbir aksaklığın yaşanmadığını, bu dönem (2018-2019 Bahar Dönemi) için açılan lisansüstü öğrencilik başvurularına il içi ve dışından 600’ün üzerinde başvurunun olduğunu ve kısa bir süre sonra bu öğrencilerin yapılacak sınavlarla yeterli bulunanların Üniversitemizde yüksek lisans ve doktora öğrencileri olarak alımları ile öğrenci sayısının daha da artacağını belirttiler. Enstitü müdürlerimiz ayrıca ara dönem olmasına karşın bu kadar başvuru yapılmasının, Hitit Üniversitesi’nin lisansüstü eğitimde geldiği seviyeyi ve Üniversitemize gösterilen ilgi ve alakayı da yansıttığını dile getirerek bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden ötürü Rektörümüze teşekkür ettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan da elde edilen başarıların Üniversitemize, enstitülerimize olan güvenin ve verdiğimiz eğitimin bir kalite ölçüsü olduğunu, bu başarının gönüldaşlarla el birliği ile hep birlikte yapılan çalışmaların ürünü olduğunu belirterek “Biz iyiyiz diyerek iyi olma dönemi geride kaldı. Artık insanların iyi olduğunu kanıtlama zorunluluğu var ve enstitülerimiz bunu çok iyi şekilde kanıtlıyor” dedi. Rektörümüz ayrıca başarılı çalışmalarından ötürü enstitü müdürlerine ve tüm enstitü çalışanlarına içtenlikle teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum