Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek

07 Şubat 19
Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Genel Sekreter Erdal Kanık ve Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları ile birlikte Üniversitemiz bünyesinde yapılan Ortaköy-Şapinuva kazı bölgesine ziyarette bulundular.

Bir Hitit Başkenti: Şapinuva 

Geçmişte Anadolu’ya hakim olan ve güçlü oldukları dönemde çok daha geniş bir coğrafyaya hükmeden Hititlerin önemli merkezlerinden biri olan Şapinuva, ilimiz Ortaköy İlçesi’nde yer almaktadır. Anadolu’da yaklaşık 600 yıl hüküm süren ve çok daha fazla bir süre bu topraklarda etkili olan Hititler döneminde Şapinuva ören yeri siyasi ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir merkez olmuştur. Büyük kral ve kraliçe Şapinuva’da ikamet etmiş ve burası bir dönem Hititlere başkentlik yapmıştır. İdari görevi yanında o dönemde arınma ritüelleri burada yazılarak bütün Hitit dünyasına dağıtılmıştır. Ayrıca Şapinuva, ülkemizde Hitit çivi yazılı tablet veren merkezler arasında tablet sayısı bakımından Boğazköy-Hattuşa’dan sonra ikinci sıradadır.

İlk defa 1989 yılında Çorum’da yüzey araştırması yapan Prof. Dr. Aygül Süel ve Mustafa Süel tarafından keşfedilen Ortaköy-Şapinuva örenyerinde ilk bilimsel kazı çalışmaları 1990 yılında Prof. Dr. Aygül Süel tarafından başlatılmıştır. 28 yıldır süren kazı çalışmalarında 4.000’i aşan Hititçe, Hurrice ve Akadca çivi yazılı tablet açığa çıkartılmış ve bu tabletlerin Prof. Dr. Aygül Süel tarafından okunması sonucunda, Ortaköy kazı alanının Hitit dönemindeki adının Şapinuva olduğu anlaşılmıştır. Tabletlerle birlikte aralarında çok önemli ünik eserlerin de olduğu 3.000’e yakın arkeolojik eser Çorum Müzesi’ne kazandırılmış; ören yerinde çok sayıda dinsel, idari ve endüstriyel yapılar açığa çıkartılmıştır. Koruma altına alınan bu yapılar, bir açık hava müzesi niteliğindedir. Şapinuva ören yerindeki bu çalışmalar, ulusal ve uluslararası akademik camiada Hitit arkeolojisine önemli katkı sağlamıştır.  

Söz konusu kazı alanını keşfeden ve burada halen kazı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Aygül Süel’in bir süredir Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak bulunmasına bağlı olarak, Şapinuva’da gerçekleştirilecek arkeolojik ve filolojik çalışmalar, bundan böyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri ile Üniversitemiz adına yürütülecektir. Şapinuva’da yapılacak arkeolojik kazılar mevzuat çerçevesinde imkânlar ölçüsünde Üniversitemiz tarafından desteklenecektir.

Rektör Prof. Dr. Alkan: “İlimizin mevcut potansiyeli ile turizm alanında öne çıkacağına inanıyorum.”

Hitit Uygarlığına başkentlik yapmış olan ilimizin arkeolojik alan yönünden oldukça zengin olduğunu ve Hitit Üniversitesi olarak arkeolojiyi çok önemsediklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Hitit Medeniyetinin merkezi olan Çorum’un turizm potansiyeli açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek bu anlamda Ortaköy-Şapinuva Hitit kentinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü ve Çorum Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen Alaca ilçesi, Örükaya kazısının da ilimizin sahip olduğu kültürel mirasın tarihsel devamlılık arz etmesi yönüyle ve turizm destinasyonuna sağlayacağı katkı nedeniyle büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Arkeoloji Bölümü ve Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kentimizin sahip olduğu kadim kültür mirasının anlaşılmasında, korunmasında, sorumluluk bilincinin oluşturulmasında ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasında önümüzdeki dönemde çok daha önemli rol oynayacağına inandığını söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Şapinuva kazısının adı Hitit olan Üniversitemiz adına yapılmasının son derece önemli, anlamlı ve sorumluluk gerektiren bir gelişme olduğunu ve yapılacak çalışmalarla ilimizin mevcut potansiyeli ile turizm alanında öne çıkacağına inandığını belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek
Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek
Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek
Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek
Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek
Şapinuva Kazısı Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilecek
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum