Lisansüstü Program Sayımız 50’ye Ulaştı

06 Temmuz 19

Gerçekleştirdiği projeler, kaydettiği büyüme ve gelişme ile birlikte adından sıkça söz ettiren Üniversitemizde yeni programlar açılmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan lisansüstü eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Üniversitemiz, bünyesine iki yeni program daha katarak lisansüstü program sayısını 50’ye çıkardı.

Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi Programımıza YÖK’ten Onay

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılarak Üniversitemize kazandırıldı. 

“Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yeteneklerine sahip donanımlı yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Program mezunları üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, gerekli planlama ve koordinasyonu sağlayan orta ve üst kademe yöneticiler olarak her safhada önemli roller üstlenebileceklerdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsüne Tarih Doktora Programı

Öncelikli hedefi bulunduğu şehre, bölgeye ve ülkeye hizmet etmek olan Üniversitemiz, Tarih Doktora Programını açarak başta öğretim elemanlarımız ve yüksek lisans mezunlarımız olmak üzere Çorum ve çevre illerdeki tüm ilgililere Tarih alanında kariyer çalışmalarını devam ettirme imkanı sunmaktadır.

Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk: “Lisansüstü Programlarımız Hayırlı Olsun”

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde lisansüstü eğitimin büyük bir paya sahip olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Üniversitemizin bu bilinçten hareketle çalışmalarını sürdürdüğünü ve lisansüstü program çeşitliliğimi arttırmaya çalıştığını belirterek Üniversitemizin bünyesine kattığı iki yeni program ile 39’u yüksek lisans 11’i doktora olmak üzere toplam 50 lisansüstü programa ulaştığını vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, konuşmasının devamında “Yeni lisansüstü programlarımız hayırlı olsun. Programlarımızda insanlığa fayda sağlayacak çalışmaların yapılacağına ve alanında donanımlı akademisyenlerin yetişeceğine yürekten inanıyorum. Üniversitemiz sürekli yükselen bir ivmeyle çalışmalarını devam ettirecektir. Sahip olduğumuz bütün bölüm ve programlarımızla ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınma için lisansüstü eğitimin önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum