2020 - 2021 Önlisans - Lisans Akademik Takvim (Tıp Fakültesi Hariç)

GÜZ DÖNEMİ

24 Temmuz 2020

Zorunlu Ortak Derslerin Programlarının Belirlenmesinin Son Günü

03 - 15 Ağustos 2020

Önlisans ve Lisans Programları İçin Yatay Geçiş Başvuruları

17 Ağustos 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Okutulacak Dersler ile Ders Sorumlularının ve Haftalık Ders Programının Belirlenmesinin Son Günü

14-21 Eylül 2020

Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

28 Eylül 2020

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı

21 Eylül-04 Ekim 2020

Öğrenci Katkı Paylarını Yatıran Öğrenciler İçin Ders Kayıtları

30 Eylül-05 Ekim 2020

Danışman Onayları

30 Eylül 2020

Çift Anadal ve Yandal Başvurularının Birimlerce Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

30 Eylül 2020

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı

30 Eylül 2020

Zorunlu Arapça Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı

05 Ekim 2020

Derslerin Başlaması

05 Ekim 2020

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Derslerinin Başlaması

05 Ekim 2020

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Derslerinin Başlaması

07 Ekim 2020

Yabancı Dil ve Temel Bilgisayar Dersleri Muafiyet Sınavları

07-09 Ekim 2020

Ders Ekleme- Bırakma, Mazeretli Geç Kayıtlar

07 Ekim 2020

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Seviye Belirleme Sınavı

(Sadece mazeretli geç kayıt yaptıran öğrenciler ve ek kontenjanla yerleşen uluslararası öğrenciler için)

09 Ekim 2020

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı

(Sadece mazeretli geç kayıt yaptıran öğrenciler ve ek kontenjanla yerleşen uluslararası öğrenciler için)

28 Kasım 2020

HUZEM Ara Sınavları

08 Ocak 2021

Derslerin Tamamlanması

11 - 29  Ocak 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

12 Ocak  2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Zorunlu Ortak Derslerin Programlarının Belirlenmesinin Son Günü

15 Ocak   2021

HUZEM Yarıyıl Sonu Sınavları

15 Ocak  2021

Zorunlu Arapça ve İngilizce Hazırlık Programı Derslerinin Tamamlanması

22 Ocak  2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Okutulacak Dersler ile Ders Sorumlularının ve Haftalık Ders Programının Belirlenmesinin Son Günü

25 Ocak 2021

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlilik Sınavı

05 Şubat 2021

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçları İlanının Son Günü

08 - 13 Şubat 2021

Güz Dönemi Bütünleme Sınavları

12 Şubat 2021

HUZEM Bütünleme Sınavları

18 Şubat 2021

Bütünleme Sınav Sonuçları İlanının Son Günü

16 - 17 Şubat  2021

Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihi

18 Şubat 2021

Tek Ders Sınavı

19 Şubat 2021

Tek Ders Sınavı Sonuçları İlanının Son Günü


BAHAR DÖNEMİ

01 - 03 Şubat 2021

Çift Anadal ve Yandal başvuruları

15 Şubat  2021

Arapça ve İngilizce Hazırlık Programı Derslerinin Başlaması

15 Şubat 2021

Çift Anadal ve Yandal Başvurularının Birimlerce Değerlendirilmesi ve İlanı

15 - 21 Şubat 2021

Öğrenci Katkı Paylarını Yatıran Öğrenciler İçin Ders Kayıtları

16 - 22 Şubat 2021

Danışman Onayları

24 - 26 Şubat 2021

Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Geç Kayıtlar

08 Mart 2021

Derslerin Başlaması

22 Nisan 2021

HUZEM Ara Sınavları

26 Nisan 2021

Yaz Okulunda Ders Açmak İsteyen Öğretim Elemanlarının Bölüm Başkanlığına Başvurusunun Son Günü

07 Mayıs 2021

Bölüm Başkanlıklarının Gelen Talepler Doğrultusunda Kendi Bölümlerinde Yaz Okulunda Açacakları Dersleri Belirlemesinin Son Günü

13 Haziran 2021

Eğitim Birimlerinin Yaz Okulunda açılacak dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü

11 Haziran 2021

Arapça ve İngilizce Hazırlık Programı Derslerinin Tamamlanması

18 Haziran 2021

Derslerin Tamamlanması

21 Haziran 2021

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı

21 Haziran - 03 Temmuz 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

22 Haziran 2021

HUZEM Yarıyıl Sonu Sınavları


09 Temmuz 2021

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçları İlanının Son Günü

12 - 17 Temmuz 2021

Bütünleme Sınavları

14 Temmuz 2021

HUZEM Bütünleme Sınavları

14 Temmuz 2021

Dekanlık/Müdürlükler tarafından Yaz Okulu ders programlarının otomasyon sistemine girilmesi

26 Temmuz 2021

Bütünleme Sınav Sonuçları İlanının Son Günü

27 - 28 Temmuz 2021

Tek Ders Sınavı Başvurusu

27 - 30 Temmuz 2021

Yaz Okulu Ders alma işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması

29 Temmuz 2021

Tek Ders Sınavı

30 Temmuz 2021

Tek Ders Sınav Sonuçları İlanının Son Günü

30 Temmuz 2021

Yaz Okulunda Açılan derslerin ilan edilmesi

02 Ağustos 2021

Yaz Okulu Ders ekleme işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması

03 Ağustos 2021

Yaz Okulu Derslerinin Başlaması

15 - 24 Eylül 2021

Azami süreyi tamamlayan Lisans-Önlisans öğrenciler için EK Sınav Başvurusu

17 Eylül 2021

Yaz Okulu Derslerinin  Tamamlanması

20 - 24 Eylül 2021

Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavları

20 Eylül - 01 Ekim 2021

Yaz okulu Dönem Sonu sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi

27 Eylül - 01 Ekim 2021

EK SINAV-I tarihleri (Azami süreyi tamamlayan Lisans-Önlisans öğrenciler için)

04 - 08 Ekim 2021

EK SINAV-II tarihleri (Azami süreyi tamamlayan Lisans-Önlisans öğrenciler için)Not: Güz ve Bahar Yarıyılı Ara Sınav ve Mazeret Sınav tarihleri eğitim birimleri Yönetim Kurullarınca belirlenecektir.

2020 - 2021 Lisansüstü Akademik Takvim

GÜZ DÖNEMİ

31 Ağustos-13 Eylül 2020

  Yeni Öğrencilerin Başvuru Dönemi

04 Eylül 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılacak Derslerin ve Ders Programlarının Bildirilmesinin Son Günü

16 Eylül 2020

  Sınava/Mülakata Çağırılacak Öğrencilerin Açıklanması

28 Eylül- 04 Ekim 2020

Ders Kayıtları

28 Eylül- 06 Ekim 2020

Danışman Onayı

05 Ekim 2020

Derslerin Başlaması

07 Ekim 2020

  Yeni Öğrencilerin Yedek Kayıtları

07-09 Ekim 2020

Ders Ekleme-Bırakma ve Mazeretli Geç Kayıtlar

Ekim-Aralık 2020

Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme Komitesi Raporlarının Teslimi

16-27 Kasım 2020

Güz Yarıyılı Ara Sınav

Kasım-Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

08 Ocak 2021

Derslerin Tamamlanması

08 Ocak 2021

Danışman Atamalarının Son Günü

08 Ocak 2021

Azami Süreleri Dolan Öğrenciler İçin Tez Teslim Tarihi

11 - 22 Ocak 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

15 Ocak 2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılacak Derslerin ve Ders Programlarının Bildirilmesinin Son Günü

29 Ocak 2021

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

01 - 05 Şubat 2021

Bütünleme Sınavları

12 Şubat 2021

Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

12 Şubat 2021

Azami Süreleri Dolan Öğrenciler İçin Tez Savunma Sınavları Son Tarihi


RESMİ TATİLLER
24-26 Mayıs 2020
: Ramazan Bayramı                  
15 Temmuz 2020 
: 15 Temmuz Demokrasi veMilli Birlik Günü
31 Temmuz - 03 Ağustos2020
: Kurban Bayramı
30 Ağustos 2020
: Zafer Bayramı                         
29 Ekim 2020 
: Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2021
:

Yeni YılBAHAR DÖNEMİ

15 - 21 Şubat 2021

Ders Kayıtları

16 - 22 Şubat 2021

Danışman Onayı

24 - 26 Şubat 2021

Ders Ekleme-Bırakma ve Mazeretli Geç Kayıtlar

Şubat - Haziran 2021

Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme Komitesi Raporlarının Teslimi

08 Mart 2021

Derslerin Başlaması

Nisan - Mayıs 2021

Doktora Yeterlik Sınavları

26 - 30 Nisan 2021

Bahar yarı Yılı Ara Sınav

18 Haziran 2021

Derslerin Tamamlanması

18 Haziran 2021

Danışman Atamalarının Son Günü

18 Haziran 2021

Azami Süreleri Dolan Öğrenciler İçin Tez Teslim Tarihi

21 Haziran - 03 Temmuz 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

09 Temmuz 2021

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

12 - 17 Temmuz 2021

  Bütünleme Sınavları

26 Temmuz 2021

Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

26 Temmuz 2021

Azami Süreleri Dolan Öğrenciler İçin Tez Savunma Sınavları Son TarihiRESMİ TATİLLER
23 Nisan 2021  
: Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı 
01 Mayıs 2021
: Emek ve Dayanışma Günü 
13-15 Mayıs 2021
: Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2021
: Atatürk’ü Anma, Gençlikve Spor Bayramı
21-24 Temmuz 2021
: Kurban Bayramı

2020 - 2021 Tıp Fakültesi Akademik Takvim

Dönem 1 Ders Kurulları
5 Hafta TEMEL BİLİMLER I DERS KURULU
05 Ekim 2020 Ders Kurulunun Başlaması
03 Kasım 2020 Derslerin Tamamlanması
04 Kasım 2020 Ders Kurulu Sınavı (Online)
04 Kasım 2020 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
7 Hafta TEMEL BİLİMLER II DERS KURULU
09 Kasım 2020 Ders Kurulunun Başlaması
22 Aralık 2020 Derslerin Tamamlanması
23 Aralık 2020 Ders Kurulu Sınavı (Online)
25 Aralık 2020 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
5 Hafta HÜCRE BİLİMLERİ I DERS KURULU
28 Aralık 2020 Ders Kurulunun Başlaması
26 Ocak 2021 Derslerin Tamamlanması
27 Ocak 2021 Ders Kurulu Sınavı (Online)
29 Ocak 2021 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
 
01 Şubat - 14 Şubat 2021 Dönem İçi Yarıyıl Tatili
 
8 Hafta HÜCRE BİLİMLERİ II DERS KURULU
15 Şubat 2021 Ders Kurulunun Başlaması
6 Nisan 2021 Derslerin Tamamlanması
7 Nisan 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
8 Nisan 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
7 Hafta HÜCRE BİLİMLERİ III DERS KURULU
12 Nisan 2021 Ders Kurulunun Başlaması
24 Mayıs 2021 Derslere Ara Verilmesi
25 Mayıs 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
26 Mayıs 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
 
14 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınav Pratik
15 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınav Teorik
1 Temmuz 2021 Dönem Sonu Bütünleme Sınavı Pratik
2 Temmuz 2021  Dönem Sonu Bütünleme Sınavı Teorik
Seçmeli ve Zorunlu Ortak Dersler
Güz 05 Ekim 2020 Derslerin Başlaması
07 Ekim 2020 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
07-09 Ekim 2020 Seçmeli Dersler İçin Ders Ekleme-Bırakma
23-28 Kasım 2020 Ara Sınav Tarihi
08 Ocak 2021 Derslerin Tamamlanması
11-23 Ocak 2021 Final Sınav Tarihi
25-29 Ocak 2021 Bütünleme Sınav Tarihi
 
Bahar 15 Şubat 2021 Derslerin Başlaması
17-19 Şubat 2021 Seçmeli Dersler İçin Ders Ekleme-Bırakma
29 Mart-03 Nisan 2021 Ara Sınav Tarihi
21 Mayıs 2021 Derslerin Tamamlanması
24 Mayıs-5 Haziran 2021 Final Sınav Tarihi
14-18 Haziran 2021 Bütünleme Sınav Tarihi
Dönem 2 Ders Kurulları
8 Hafta DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU
21 Eylül 2020 Ders Kurulunun Başlaması
10 Kasım 2020 Derslerin Tamamlanması
11 Kasım 2020 Ders Kurulu Sınavı (Online)
13 Kasım 2020 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
6 Hafta DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU
16 Kasım 2020 Ders Kurulunun Başlaması
22 Aralık 2020 Derslerin Tamamlanması
23 Aralık 2020 Ders Kurulu Sınavı (Online)
25 Aralık 2020 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
6 Hafta SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU
28 Aralık 2020 Ders Kurulunun Başlaması
2 Şubat 2021 Derslerin Tamamlanması
3 Şubat 2021 Ders Kurulu Sınavı (Online)
5 Şubat 2021 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
 
8 Şubat- 21 Şubat 2021 Dönem İçi Yarıyıl Tatili
 
6 Hafta SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA DERS KURULU
22 Şubat 2021 Ders Kurulunun Başlaması
30 Mart 2021 Derslerin Tamamlanması
31 Mart-1 Nisan 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
2 Nisan 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
5 Hafta ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU
5 Nisan 2021 Ders Kurulunun Başlaması
5 Mayıs 2021 Derslerin Tamamlanması
6 Mayıs 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
7 Mayıs 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
7 Hafta SİNİR VE DUYU SİSTEMLERİ DERS KURULU
10 Mayıs 2021 Ders Kurulunun Başlaması
22 Haziran 2021
Derslerin Tamamlanması
23-24 Haziran 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
25 Haziran 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
 
12-13 Temmuz 2021  Dönem Sonu Sınav Pratik
14 Temmuz 2021 Dönem Sonu Sınav Teorik
28-29 Temmuz 2021 Bütünleme Sınavı Pratik
30 Temmuz 2021Bütünleme Sınavı Teorik
Dönem 3 Ders Kurulları
7 Hafta HÜCRE VE DOKU ZEDELENMESİ, KİMYASAL ETKENLER VE ENFEKSİYON MEKANİZMALARI DERS KURULU
28 Eylül 2020 Ders Kurulunun Başlaması
06 Kasım 2020 Derslerin Tamamlanması
09 Kasım 2020 Ders Kurulu Sınavı (Online)
13 Kasım 2020 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
6 Hafta DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ HASTALIKLARI DERS KURULU
16 Kasım 2020 Ders Kurulunun Başlaması
18 Aralık 2020 Derslerin Tamamlanması
21 Aralık 2020 Ders Kurulu Sınavı (Online)
24 Aralık 2020 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
5 Hafta GASTROİNTESTİNAL VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER İLE HASTALIKLARI DERS KURULU
28 Aralık 2020 Ders Kurulunun Başlaması
22 Ocak 2021 Derslerin Tamamlanması
25 Ocak 2021 Ders Kurulu Sınavı (Online)
29 Ocak 2021 Ders Kurulu Sınav Telafisi (Online)
 
1 Şubat- 14 Şubat 2021 Dönem İçi Yarıyıl Tatili
 
6 Hafta ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER İLE HASTALIKLARI  DERS KURULU
15 Şubat 2021 Ders Kurulunun Başlaması
24 Mart 2021 Derslerin Tamamlanması
25 Mart 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
26 Mart 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
7 Hafta SİNİR SİSTEMİ, KAS-İSKELET SİSTEMİ VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR DERS KURULU
29 Mart 2021 Ders Kurulunun Başlaması
12 Mayıs  2021 Derslerin Tamamlanması
13 Mayıs 2021 Ders Kurulu Pratik Sınavlar
14 Mayıs 2021 Ders Kurulu Teorik Sınav
5 Hafta HALK SAĞLIĞI, ADLİ TIP VE TIBBİ ETİK DERS KURULU
17 Mayıs 2021 Ders Kurulunun Başlaması
17 Haziran 2021
Derslerin Tamamlanması
18 Haziran 2021 Ders Kurulu Teorik Sınavlar
 
05 Temmuz 2021  Dönem Sonu Pratik Sınavı
06 Temmuz 2021 Dönem Sonu Teorik Sınavı
26 Temmuz 2021 Bütünleme Pratik Sınavı
27 Temmuz 2021Bütünleme Teorik Sınavı
Seçmeli ve Zorunlu Ortak Dersler
Güz 05 Ekim 2020 Derslerin Başlaması
07 Ekim 2020 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
07-09 Ekim 2020 Seçmeli Dersler İçin Ders Ekleme-Bırakma
23-28 Kasım 2020 Ara Sınav Tarihi
08 Ocak 2021 Derslerin Tamamlanması
11-23 Ocak 2021 Final Sınav Tarihi
25-29 Ocak 2021 Bütünleme Sınav Tarihi
 
Bahar 15 Şubat 2021 Derslerin Başlaması
17-19 Şubat 2021 Seçmeli Dersler İçin Ders Ekleme-Bırakma
29 Mart-03 Nisan 2021 Ara Sınav Tarihi
21 Mayıs 2021 Derslerin Tamamlanması
24 Mayıs-5 Haziran 2021 Final Sınav Tarihi
14-18 Haziran 2021 Bütünleme Sınav Tarihi
Dönem 4 Ders Kurulları
1 Hafta 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Beceri II Dersi
5 Ekim 2020 Başlangıç Tarihi
9 Ekim 2020 Bitiş Tarihi
9 Ekim 2020 Sınav Tarihi
 
9 Hafta İÇ HASTALIKLARI STAJI
A GRUBU
12 Ekim 2020 Staj Başlangıç Tarihi
11 Aralık 2020 Staj Bitiş Tarihi
B GRUBU
14 Aralık 2020 Staj Başlangıç Tarihi
12 Şubat 2021 Staj Bitiş Tarihi
C GRUBU
1 Mart 2021 Staj Başlangıç Tarihi
30 Nisan 2021 Staj Bitiş Tarihi
D GRUBU
3 Mayıs 2021 Staj Başlangıç Tarihi
2 Temmuz 2021 Staj Bitiş Tarihi
 
9 Hafta ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
A GRUBU
3 Mayıs 2021 Staj Başlangıç Tarihi
2 Temmuz 2021 Staj Bitiş Tarihi
B GRUBU  
12 Ekim 2020 Staj Başlangıç Tarihi
11 Aralık 2020 Staj Bitiş Tarihi
C GRUBU  
14 Aralık 2020 Staj Başlangıç Tarihi
12 Şubat 2021 Staj Bitiş Tarihi
D GRUBU  
1 Mart 2021 Staj Başlangıç Tarihi
30 Nisan 2021 Staj Bitiş Tarihi
 
01 Şubat-14 Şubat 2021 Dönem İçi Yarıyıl Tatili
 
6 Hafta/3 Hafta

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI/ÜROLOJİ STAJI

A GRUBU
1 Mart 2021/ 12 Nisan 2021 Staj Başlangıç Tarihi
9 Nisan 2021/ 30 Nisan 2021 Staj Bitiş Tarihi
B GRUBU
3 Mayıs 2021/ 14 Haziran 2021 Staj Başlangıç Tarihi
11 Haziran 2021/ 2 Temmuz 2021 Staj Bitiş Tarihi
C GRUBU
12 Ekim 2020/ 23 Kasım 2020 Staj Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2020/ 11 Aralık 2020 Staj Bitiş Tarihi
D GRUBU
14 Aralık 2020/ 25 Ocak 2021 Staj Başlangıç Tarihi
22 Ocak 2021/ 12 Şubat 2021 Staj Bitiş Tarihi
6 Hafta/1 Hafta/2 Hafta

GENEL CERRAHİ STAJI/ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI

A GRUBU
14 Aralık 2020/ 25 Ocak 2021/ 1 Şubat 2021 Staj Başlangıç Tarihi
22 Ocak 2021/ 29 Ocak 2021/ 12 Şubat 2021 Staj Bitiş Tarihi
B GRUBU
1 Mart 2021/ 12 Nisan 2021/ 19 Nisan 2021 Staj Başlangıç Tarihi
9 Nisan 2021/ 16 Nisan 2021/ 30 Nisan 2021 Staj Bitiş Tarihi
C GRUBU
3 Mayıs 2021/ 14 Haziran 2021/ 21 Haziran 2021 Staj Başlangıç Tarihi
11 Haziran 2021/ 18 Haziran 2021/ 2 Temmuz 2021 Staj Bitiş Tarihi
D GRUBU
12 Ekim 2020/ 23 Kasım 2020/ 30 Kasım 2020 Staj Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2020/ 27 Kasım 2020/ 11 Aralık 2020 Staj Bitiş Tarihi
 
26 Temmuz 2021 İç Hastalıkları Stajı Bütünleme Sınavı
27 Temmuz 2021 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı Bütünleme Sınavı
28 Temmuz 2021 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Bütünleme Sınavı
28 Temmuz 2021 Üroloji Stajı Bütünleme Sınavı
29 Temmuz 2021 Genel Cerrahi Bütünleme Sınavı
30 Temmuz 2021 Çocuk Cerrahisi Bütünleme Sınavı
30 Temmuz 2021 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı Bütünleme Sınavı


RESMİ TATİLLER
29 Ekim 2020 : Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2021 : Yılbaşı
23 Nisan 2021  : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
13-15 Mayıs 2021            : Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2021 : Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2021 :

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19-23 Temmuz 2021 : Kurban Bayramı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum