Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2011 Cuma

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Program İlanı

2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR

BAŞVURU TARİHLERİ                       :  Başvurular 16-18 Ocak 2012 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ                                  : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Ulukavak Mah. Adnan Özejder Caddesi, No:61 ÇORUM

MÜLAKAT YERİ                                   : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

MÜLAKAT TARİHİ                               : 23-24 Ocak 2012,  Saat 10.00

SONUÇLARIN İLANI                           : 27 Ocak 2012 (Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca  www.sbe.hitit.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ                    : 06-09 Şubat 2012

YEDEK KAYIT                                       : Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.

 

ANABİLİM DALI

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

 

AÇIKLAMA

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

 

5

 

 

SÖZEL

Lisans derecesi, ilahiyat alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. (Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)

 

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR

Doktora programına başvurabilmek için;

a) Adayların bir yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 75; 4’lük sistemde ise en az 2,9 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,

c) ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları,

gerekir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi(Enstitüden temin edilecek).

2. Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi).

3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti. Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 100’lük sisteme göre yapılacaktır.

4. ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

5.ÜDS, KPDS, ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

 MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Doktora Programları için;

Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar sıralanır.

 

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Doktora programları için;

ALES puanının % 50’si, yüksek lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20’si ve 100 tam puan üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır.

Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu(Enstitüden temin edilecek).

2. Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti).

3. Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 100’lük sisteme göre yapılacaktır.

4. ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı.

5. ÜDS, KPDS, ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı.

6. 6 adet vesikalık fotoğraf(Mevzuata uygun çekilmiş).

7. Nüfus cüzdanının onaylı örneği

8. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “yüksek lisans veya doktora yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

9. Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi,

10. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan kayıt harcını yatırdığına dair banka dekontu, (Halkbankası Çorum Merkez Şube)

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi