ENGELSİZ ÜNİVERSİTE

Hitit Üniversitesi, engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla, engelli öğrencilere destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak onların eğitimleri önündeki sorunları ortadan kaldırmayı ve birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerinde yardımcı olmayı benimseyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde 2012 yılında kurulan Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, tüm engelli öğrenciler için güvenli ve erişimi kolay bir üniversite ortamının oluşması amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

Mekana Engelsiz Erişim

Engelsiz Üniversite kavramı içinde Üniversitemizde yapılmakta olan ve tamamlanan bütün binalar; engelli park yerleri, erişilebilir girişler, gerekli ölçülere uygun genişlikte kılavuz çizgileri ile döşeli geçitler, hol ve koridorlar, ışıklı ve sesli uyarılarla destekli engelli asansörleri, hissedilebilir yönlendiriciler, Braille alfabesiyle yazılı tabelalar, engelli tuvaletleri gibi uygulamaları içeren  “mekana engelsiz erişim” kriterlerini karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. 

Eğitimde erişilebilirliği sağlamak amacıyla Hitit Üniversitesine kayıt yaptıran engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi doğrultusunda engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlenmektedir. 

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünde Hitit Üniversitesine kayıt yaptıran engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Koordinatörlük, engellilik konusunda gereken adımları atmak ve sosyal faaliyetler düzenlemek üzere projeler üretmekte, engelli öğrencilerimize yönelik her türlü faaliyetlerde gerekli koordinasyonu sağlamakta, engellilik hakkında farkındalık çalışmaları yapmakta, Üniversite-Çorum entegrasyonu için sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri, üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmaları ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici etkinliklerde bulunmaktadır.

Ayrıca Koordinatörlükte, her bir eğitim birimini temsil eden öğretim elemanlarından oluşan Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri engellilik raporlarını bildiren öğrenciler için bireyselleştirilmiş bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve sorunlarına imkânlar ölçüsünde en kısa sürede çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Görme Engellilere Yönelik İmkanlar

Görme Engellilere yönelik ücretsiz hizmet vermek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlama hedefi bulunan Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ile Hitit Üniversitesi 2012 yılında sözleşme yapmıştır. Söz konusu sözleşme ile GETEM kütüphanesinden yararlanmak isteyenler Üniversite Merkez Kütüphanesine başvurarak bir şifre almaları ile bulundukları her yerden 7 gün 24 saat boyunca GETEM kütüphanesinden hizmet almaları sağlanmıştır.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi,  görme engelli okuyucularımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla 2013 Görme Engelliler Kütüphaneleri Ortak Platformu (GEKOP) ile anlaşma yapmıştır. Üniversite ve Çorum ilindeki görme engelli okuyucuların Merkez Kütüphaneden alacakları şifre ile ticari amaç gütmeyen GEKOP sistemi tarafından sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca Üniversite Kütüphanesinde görme engelliler için geniş bir Sesli Kitap arşivi bulunmakta olup Ekran Okuyucu Sistemleri ile her tür basılı kaynağı sesli olarak dinleme, bunları CD veya DVD’ye aktarma imkânı veren EYE-PAL adlı cihaz da hizmet vermektedir. Görme engelli kullanıcılar Üniversite Kütüphanesinde binlerce kaynağı bulabilecekleri gibi, okudukları materyalleri dijital ortamlara da aktarabilmektedirler. 

Üniversitemize YÖK’ten Engelsiz Üniversite Ödülleri 

Yapılan bu çalışmalar neticesinde Üniversitemiz, YÖK tarafından üniversitelerin engellilere sağlamış oldukları imkânların değerlendirildiği “Engelsiz Bayrak” programında en fazla ödüle sahip olan üniversitelerden biri oldu ve sadece 3 üniversiteye verilen Engelsiz Program Nişanı’nı da almaya hak kazandı. 

Üniversitemiz bu yıl Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü fiziki mekânlarını engelliler için çeşitli fiziki düzenlemelerle erişilebilir kılması hasebiyle "mekânda erişilebilirlik" (turuncu bayrak) ödülünü; Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu da engelli öğrencilere belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçleri sağlaması nedeniyle "eğitimde erişilebilirlik" (yeşil bayrak) ödüllünü; Üniversitemiz Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı da zihinsel engelliler alanında sağladığı imkânlar sebebiyle de “Engelsiz Program Nişanı” ödülünü almıştır.   HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube