Yayınlanma Tarihi: 13 Ekim 2012 Cumartesi

Üniversite Bursu ve Ücretsiz Yemek Bursu Başvuruları Başlamıştır

ÜNİVERSİTE BURSU VE ÜCRETSİZ YEMEK BURSU BAŞVURULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.Başvurular Üniversite Bilgi Sisteminde (www.hubis.hitit.edu.tr) yer alan Öğrenci Modülünden Kullanıcı Adı (Okul No) Şifre (T.C. Kimlik No) girilerek yapılabilecektir.

2. Başvuru Formunuzun çıktısını imzalayarak Biriminiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır!

3. Değerlendirme sonucu burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli belgeler istenecek ve istenen belgeleri beyan etmeyen/edemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Formunuzdaki bilgiler ile sistemdeki bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda sistemdeki bilgiler esas alınacaktır.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

Madde 9

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b)2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
burs verilmez.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.

 

Burslar için son başvuru tarihi:

21 Ekim 2012  Pazar Günü Saat 24:00

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi