Ek Kontenjanla Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.   Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak  alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge,

3.   Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik numaralı) 

4.   Askerlik beyan formu   

5.   12 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)  

6.  Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ödendiğine dair banka dekontu. (İkinci Öğretimler)

 

KAYIT TARİHİ – YERİ

Kayıt Tarihleri: 08-09-10 Ekim 2012

Kayıt Yeri: Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kütüphanesi

                              Samsun Cad. No: 99   Posta Kodu:19169  ÇORUM

NOTLAR:

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Kayıt için istenilen belgelerin fotokopisi kabul edilmez.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Ek Kontenjanla Kayıt Yaptıracak İkinci Öğretim Öğrencilerinin Katkı Payı Tutarları

 

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

TUTAR

Mühendislik Fakültesi

764,50

Fen Edebiyat Fakültesi   (Fen Prog.)

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Prog.)

481,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

577,50

İlahiyat Fakültesi

513,50

Meslek Yüksekokulları

385,00

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube