Yayınlanma Tarihi: 16 Kasım 2012 Cuma

ABD Öğrenci Liderleri Enstitüsü 2013 Çalıştayı

ABD Öğrenci Liderleri Enstitüsü 2013 Çalışması, ABD üniversitelerinde uygulanan yoğun bir akademik yaz programıdır. Programın amacı, üniversite öğrenci liderlerinin eşzamanlı olarak liderlik becerilerini geliştirirken, onlara ABD hakkında daha geniş bilgi sağlamaktır. Enstitü, bir dizi seminer tartışmaları, okumalar, grup sunumları ve derslerden oluşacaktır. Kurs çalışması ve sınıf etkinlikleri ABD’nin diğer bölgelerine eğitim seyahati, yerel mekân ziyaretleri ve gönüllü etkinlikler için çeşitli olanaklarla tamamlanacaktır. Enstitü, ortalama 4 haftalık akademik ihtisas çalışması ve 2-3 günlük Washington, D.C programıyla sonlanacak olan yaklaşık 1 haftalık yurtiçi seyahat bölümlerinden oluşacaktır.

Katılımcıların yüksekokullardan, üniversitelerden ve diğer yükseköğrenim kurumlarından gelmesi ve akademik çalışmalar, topluluk katılımı ve müfredat dışı faaliyetlerde liderlik özelliği gösteren birinci, ikinci veya üçüncü sınıflardan yüksek motivasyonlu lisans öğrencisi olması beklenmektedir.

Katılımcıların çalışma alanları işletme, iktisat, uluslararası gelişim, yönetim, sosyal çalışma, sosyoloji ve diğer profesyonel alanları kapsayacak şekilde çeşitlilik arz etmektedir. Tüm katılımcıların iyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.       

 

Program çerçevesinde;

 

  1. Sosyal Girişimcilik
  2. Küresel Çevre Konuları
  3. ABD’de Dini Çoğulculuk

 

olmak üzere 3 farklı çalışma gerçekleştirilecektir.

 

Sosyal Girişimcilik, Küresel Çevre Konuları, ABD’de Dini Çoğulculuk konularından oluşan çalıştaylar  Haziran ve Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşecektir. Tam tarihler ve misafir kurumlar daha sonraki bir tarihte ilan edilecektir.

 

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2012 Pazartesi

 

Her aday konu başlıklarından sadece bir tanesine başvurabilir. Adaydan hangi konu başlığına başvuracağını açıkça belirtmesi beklenmektedir. Eksik başvuru yapan ya da kurallara uymayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

 

 Konu Alanları Hakkında:

 

  1. Sosyal Girişimcilik

Katılımcılara sosyal konulara değinen girişimsel yaklaşımlarla ilgili bilgi verilecektir. Konu başlıkları mikro finans, örgütsel gelişim ve işletme, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, risk analizleri, stratejik iş planlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve girişimcilikte kadın ve azınlıklar vb. konular olarak belirlenmiştir.

 

  1. Küresel Çevre Konuları

Katılımcılara iklim değişikliği, doğal kaynak yönetimi, sürdürülebilir gelişim ve tarım uygulamaları, gıda güvenliği, eko turizm, enerji üretimi, su yönetimi ve arıtımı vb. gibi konular hakkında bilgi verilecektir.

 

  1. ABD’de Dini Çoğulculuk

Katılımcılara Amerika’da ki ilk dini gelenekler, devlet ve kilisenin birbirinden ayrılması, yeni dinlerin Amerika’ya girişi ve yayılması, azınlık grupların ve dinlerin temsil edilmesi ve korunması, dinler arası diyalog ve değişen ve gelişen dünyada iş birliği vb. konular hakkında bilgi verilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için:

http://turkey.usembassy.gov/susi_2013.html

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Nazlı KOÇ
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Serhat SAATÇİ
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Emre YAMANER
Çevrimiçi
İskilip MYO
Pelin KILIÇ
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tuğba IŞIK
Çevrimiçi