Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına İlişkin Açıklama

Değerli Öğretim Elemanları,

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programını açıklamış bulunmaktadır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL'dir. Uygun görülen projelere verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL olup, destek oranı ise en az %25, en fazla %100 olarak belirlenmiştir. 

Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, enstitü ile uygulama ve araştırma merkezleri ayrı ayrı uygun başvuru sahibi olarak kabul edildikleri için bahsi geçen her birim en fazla 2 proje ile başvuruda bulunabilecek ve en fazla 1 proje için destek alabilecektir.

Başvuruların 14/11/2012 tarihine kadar yapılması istenilmekle birlikte, destek programı toplam kaynak tutarı 500.000 TL ile sınırlı olduğundan, bu tarihin beklenmemesi tavsiye edilmektedir.

Söz konusu destek programının başvuru rehberi ve ekleri http://www.oka.org.tr/duyuru-detay.asp?NewsId=369 bağlantısında yer almaktadır.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube