Yayınlanma Tarihi: 11 Mayıs 2012 Cuma

Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesi Harf Dönüşüm İşlemlerinin UBS' ye Aktarımı

Hitit Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen,  16/02/2012 tarih ve 2012/19 sayılı kararıyla Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki yarıyıl/yıl sonu harfli sisteme dönüştürme işlemi bilgi sistemine  (http://ubs.hitit.edu.tr/) uyarlanmıştır. 

2011-2012 Bahar döneminden itibaren yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında harf dönüşümleri yeni yönergeye göre sistem tarafından otomatik yapılacaktır. Bağıl Değerlendirme Yönergesinin 8. Maddesinde belirtildiği gibi; Bağıl Değerlendirmeye Katma Limitinin(BDKL) üzerinde kalan öğrenci sayısı 20 ve üzeri veya aritmetik ortalama 70’in altında olduğunda T-Skorları hesaplanarak çizelge-1’deki harf karşılığı,

Bağıl değerlendirmeye Katma Limitinin(BDKL) üzerinde olan öğrenci sayısı 19 ve altında  veya aritmetik ortalama 70 ve üzeri olduğunda  Çarpım Katsayısı= 1+(100-sınıf ortalaması)*0,004 elde edilen katsayı ile Ham ortalama notun çarpılması sonucu elde edilen değerin çizelge-2’deki harf karşılığı değerlendirme sonucu olacaktır. 


Formlar ve Belgeler:

Hitit Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi