Yayınlanma Tarihi: 28 Mayıs 2012 Pazartesi

Eğitim-Öğretim ve Araştırma Altyapı Desteği Projesi

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

Üniversitemiz öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini günümüz teknolojisine uygun donanımlarla sürdürmelerini sağlamak amacıyla, Üniversitemiz Rektörlüğü "Eğitim-Öğretim ve Araştırma Altyapı Desteği" isimli projeyi yeniden başlatmış bulunmaktadır. 

Başlatılan bu proje ile,

               Öğretim Görevlilerimizin, 

               Okutmanlarımızın,

               Uzmanlarımızın,

Bilgisayar, yazıcı ve veri depolama cihazlarındaki eksiklerinin karşılanması amaçlanmıştır. İhtiyaçların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve http://talepform.hitit.edu.tr adresinde yer alan formun 31 Mayıs 2012 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                         

             Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

                                                                                                                               R e k t ö r               

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube