Yayınlanma Tarihi: 25 Haziran 2012 Pazartesi

Üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Üniversitemizde " Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği " hükümleri çerçevesinde, 2012 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı uygulanacaktır. Bu sınav, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak olup söz konusu sınava ilişkin süreçler ÖSYM Başkanlığınca belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleşecektir.

Konuyla ilgili gelişmeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
Bilgilerinize sunulur.

 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube