Yayınlanma Tarihi: 04 Haziran 2012 Pazartesi

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmak amacıyla “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teklif Çağrısı” yapılmıştır. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında;

-          Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri temel alınarak arttırılması,

-          Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi,

-          Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Programın Bütçesi:

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan toplam indikatif tutar 16.000.000 Avro’dur.

Tahsis edilen fonun Lot/Bölge bazında dağılımı:

Lot 1 kişi başına düşen milli gelirin ulusal ortalamanın % 75’inden daha az olduğu ve İKG OP’nin odak noktası olan 12 NUTS II bölgesini (15 büyüme merkezi ve bunlara bağlı olan iller) kapsayacaktır. Lot 1 için tahsis edilmesi öngörülen hibe tutarı 11.200.000 Avro’ dur.

Lot 1 için uygun NUTS II Bölgeleri ve Listesi

Bölge

Büyüme Merkezleri

Çevre İller (Artalanlar)

TR A1:

Erzurum

Bayburt, Erzincan,

TR A2:

Kars

Ağrı, Ardahan, Iğdır

TR B1:,

Malatya, Elazığ

Bingöl, Tunceli

TR B2:

Van

Bitlis, Hakkâri, Muş

TR C1:

Gaziantep

Adıyaman, Kilis

TR C2:

Diyarbakır, Şanlıurfa

 

TR C3:

Batman

Mardin, Siirt, Şırnak

TR 63:

Kahramanmaraş

Hatay, Osmaniye

TR 72:

Kayseri, Sivas

Yozgat

TR 82:

Kastamonu

Çankırı, Sinop

TR 83:

Samsun

Amasya, Çorum, Tokat

TR 90:

Trabzon

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize

Lot 2 diğer 14 NUTS-II bölgesini kapsayacaktır. Lot 2 için tahsis edilmesi öngörülen hibe tutarı 4.800.000 Avro’ dur.

Lot 2 için uygun NUTS II İlleri Listesi

Bölge

Büyüme Merkezleri

TR 10:

İstanbul

TR 21:

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

TR 22:

Balıkesir, Çanakkale

TR 31:

İzmir

TR 32:

Aydın, Denizli, Muğla

TR 33:

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

TR 41:

Bursa, Eskişehir, Bilecik

TR 42:

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

TR 51:

Ankara

TR 52:

Konya, Karaman

TR 61:

Antalya, Isparta, Burdur

TR 62:

Adana, Mersin

TR 71:

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

TR 81:

Zonguldak, Karabük, Bartın

Hibe Miktarları:

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen hibeler aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

· Asgari tutar: 100.000 Avro

· Azami tutar: 250.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: Proje Ön Tekliflerinin son teslim tarihi 16.07.2012, saat 16:00’dır.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube