Yayınlanma Tarihi: 25 Eylül 2012 Salı

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN'ın Türk Dil Bayramı Mesajı

İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde varoluş mücadelesi veren bütün milletleri sıradan bir topluluk olmaktan kurtaran, onları birleştiren ve koruyan yegane ayırıcı güç dilleridir. Kültür olgusu dil sayesinde anlam kazanmakta ve din, ırk, vatan gibi diğer unsurların bağlayıcılığı dil yoluyla sağlanmaktadır. Zaman içinde kaybolan diller sayılmayıp sırf bugün yaşayan diller dikkate alındığında dahi dil sayısının 6000'i aşkın olduğu ifade edilmektedir. Dünyadaki rolleri ve etkileri açısından diller sınıflandırıldığında bu sayı oldukça azalmakta belli başlı bazı diller sıkça telaffuz edilmektedir. Milletlerin nüfusları kadar siyasi, sosyal ve kültürel etkilerine paralel bir biçimde dilleri de öne çıkabilmektedir. Yahya Kemal Beyatlı'nın ağzımızdaki "anne sütü kadar kutsal" bulduğu, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "ses bayrağı"mız olarak nitelendirdiği güzel Türkçemizin diğer diller arasındaki yerine ve önemine rakamsal olarak bakıldığında ise 220 milyon kişi tarafından konuşulan dünyanın beşinci büyük sanat, kültür ve bilim dili olduğu görülmektedir. Tarih boyunca imparatorluklar kuran Türk milleti bu gücünü her şeyden önce içinde hayat bulduğu dilinden almış, Türkçe sayesinde yaşama azmini sürdürmüştür. Ancak günümüzde küreselleşmenin olumsuz etkilerinden Türkçemizi korumak adına her zamankinden daha fazla bilinçli olmaya ihtiyaç vardır. Her yıl 26 Eylül tarihi "Türk Dil Bayramı" olarak kutlanırken Türkçemiz adına Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yeni bilimsel çalışmalarda elde edilen son bulgular paylaşılmakta dilimizin önemine ve gücüne dikkat çekilmekte vatan savunmasındaki neferler misali ana dili Türkçe olan her bireyin de diline olan inancını, sevgisini bilinçli bir biçimde ona sahip çıkarak göstermesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

Bu vesileyle, Türk Dil Bayramımızı kutlar, gökyüzünde özgürce dalgalanan bayrağımız gibi Aziz Türkçemizin de tüm dünyada sonsuza değin gür bir sesle yankılanmaya devam etmesini en içten duygularla temenni ederim.  

 

 

                                                                                                                                      Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

                                                                                                                                                           Rektör

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube