Yayınlanma Tarihi: 03 Eylül 2012 Pazartesi

Proje Çağrısı

Üniversitemiz Bilimsel Araştıma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinde belirtilen Genel Proje, Katılımlı Proje, Lisansüstü Tez Projesi ve Çok Disiplinli Araştırma Projelerinin kabulü BAP Komisyonunun 30.07.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı gereğince 01-30 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube