Yayınlanma Tarihi: 04 Ocak 2013 Cuma

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

BAŞVURU TARİHLERİ                                 :  Başvurular 15-17 Ocak 2013 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.

BAŞVURU YERİ                                              : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

       Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 58 19040 ÇORUM

MÜLAKAT YERİ                                            : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

                                                                         Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 58 19040 ÇORUM

MÜLAKAT TARİHİ                                       : 23-24 Ocak 2013,  Saat 10.00

SONUÇLARIN İLANI                                     : 25 Ocak 2012 (Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca  www.sbe.hitit.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ                            : 04-06 Şubat 2013

YEDEK KAYIT                                                : Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHİ         : 11-12 Şubat 2013

ÖZEL ÖĞRENCİ SONUÇ İLANI                 : 14 Şubat 2013

ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT                               : 15 Şubat 2013

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANI

 

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

ALAN İÇİ

ALAN DIŞI

ALAN İÇİ

ALAN DIŞI

 

İŞLETME

 

10

5

-

 

Eşit Ağırlık

Alan dışı olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. 

 

(Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)

 

İKTİSAT

 

10

5

-

-

Eşit Ağırlık

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

25

20

5

5

   Sözel

 

ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANI

 

 

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

 

AÇIKLAMA

 

İŞLETME

 

 

2

 

-

 

ARANMAZ

 

 

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. maddesinde düzenlenen özel öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır.

 

İKTİSAT

 

 

2

 

-

 

ARANMAZ

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

 

 

-

 

3

 

ARANMAZ

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

 

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

 

AÇIKLAMA

 

İŞLETME

2

-

 

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır.

 

İKTİSAT

2

-

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

2

-

 

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR

Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

a) Adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 60; 4’lük sistemde ise en az 2,3 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,

c) ÜDS’den veya KPDS’den ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri,

gerekir.

 

Doktora programına başvurabilmek için;

a) Adayların bir yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 75; 4’lük sistemde ise en az 2,9 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,

c) KPDS, ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları, gerekir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru formu (Enstitünün web sayfasından temin edilecektir).
 2. Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin, Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi).
 3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti. Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir (Değerlendirme 100’lük sisteme göre yapılacaktır).
 4. ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.
 5. ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
 6. Başvurular, şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da noter onaylı örnekleri istenmektedir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihi 17 Ocak 2013 Saat: 17:00’ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.

 MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Yüksek Lisans Programları için;

Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak yapılır.

Doktora Programları için;

Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak yapılır.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Yüksek lisans programları için;

ALES puanının % 50’si, lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20’si ve 100 tam puan üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır.

Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir.

Doktora programları için;

ALES puanının % 50’si, yüksek lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20’si ve 100 tam puan üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır.

Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir).
 2. Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin, Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya  onaylı sureti).
 3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti (Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir).
 4. ALES Sınav Sonuç Belgesi.
 5. ÜDS, KPDS, ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesi.
 6. 6 adet vesikalık fotoğraf.
 7. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.
 8. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak askerlik son durumunu gösteren yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise terhis belgesinin fotokopisi istenir.
 9. Yeni tarihli ikametgâh belgesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız...

Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir).

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi