Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2013 Pazartesi

ARDEB 1008 Patent Teşvik Programı Yürürlükten Kaldırılmıştır

Bilim Kurulunun 19 Kasım 2011 tarih ve 202 sayılı toplantısında kabul edilen “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” 15 Kasım 2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak ve aynı tarih itibariyle “1008-Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı” kapatılacaktır.

Ancak; söz konusu programın yerine, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu “TÜBİTAK Patent Destek Programı”, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe alınacaktır.

Bu doğrultuda;

 • Yürürlükten kaldırılan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” kapsamındaki 15 Kasım 2013 tarihi itibariyle başvuru değerlendirme ve destek süreci devam eden başvuru sahiplerine, yürürlükten kaldırılan mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilecektir.
   
 • Duyurunun yapıldığı tarih ile 1008 Patent Teşvik ve Destekleme Programının kapatılacağı 15 Kasım 2013 tarihi arasında gönderilen patent teşvik başvurularından eksikliği bulunanlar reddedilecek ve eksik evrak bildirimi yapılmayacaktır.
   
 • 15 Kasım 2013 tarihinden sonra gönderilen patent teşvik başvuruları kabul edilmeyecek ve başvuru sahiplerinin adreslerine iade edilecektir.
   
 • Bugüne kadar yapılan TBF-1 ve TBF-2 başvurularındaki eksikliklerin 15 Kasım 2013 tarihine kadar tamamlanmaması halinde başvurular reddedilecektir.
   
 • 2013 yılında kabul edilen ve “Vergi/SGK borcu yoktur” yazılarının eksikliği nedeniyle ödenmeyen TBF-1 vekil ödemeleri ve TBF-2 ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili belgelerin 10 Aralık 2013 mesai bitimine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube