Yayınlanma Tarihi: 22 Kasım 2013 Cuma

Yurt Dışından Türkiye'ye Gelen Araştırmacılara Yönelik TÜBİTAK Programları


TÜBİTAK, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınmasına yönelik yurtdışında bulunan yetişmiş insan gücünü yurda çekerek ülkemizde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları için çeşitli burs ve destek programları yürütmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (BİDEB)’nca yürütülen programlar ve içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı ile yurt dışında yaşayan Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini  ve çalışmalarını yurt içinde sürdürmelerini teşvik etmek için destek sağlamaktadır. Programın kapsamında, 24 ay 3.250 TL burs ile desteklenen araştırmacılara ayrıca Türkiye’de yürüteceği çalışmalarına destek amacı ile 25.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı ile Türkiye’de kısa veya uzun süreli akademik veya her türlü Ar-Ge faaliyetlerini (araştırma yapma, konferans/kongre düzenleme, seminer verme, ortak proje yazma, ders verme vb.) gerçekleştirmek isteyen yurt dışından kendi uzmanlık alanlarında seçkin Türk veya yabancı bilim insanlarına/araştırmacılara bir haftadan bir yıla kadar destek sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı ile yurt dışından kendi uzmanların alanlarında seçkin Türk veya yabancı bilim insanlarının/araştırmacıların ülkemizde yürütülen araştırmalara katılması, teknolojik yenilikler getirmesi amacıyla yurt içinde istihdamına destek sağlanmaktadır. Program kapsamında araştırmacılara 24 aylık süreyle brüt 4.167 Avro ücret verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2216 Yabancı Uyruklular İçin Araştırma Burs Programı ile doktora aşamasında olan veya doktorasını bitirmiş yabancı uyruklu genç araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde yapacakları araştırmalarına destek sağlanmaktadır. Program kapsamında 12 ay süreyle 2.250 TL aylık burs desteğinin yanında araştırmacıların yol giderleri ve sağlık sigorta giderleri karşılanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube