Üniversitemizde Yeni Atama

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğü Birimi kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hiclal Demir Kurum Koordinatörü olarak atanmıştır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı:

Türkiye'de yükseköğretim sisteminin yüksek düzeyde öğretim üyesi açığı gösterdiği, çok sayıda yükseköğretim kurumunun açılmasıyla birlikte öğretim üyesi ihtiyacının ortaya çıktığı ve bu nedenle yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitim programlarının genişletilmesi gereği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 2002-2009 yılları arasında DPT tarafından desteklenerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 23.03.2010 tarih ve 2010.9 sayılı Kararı ile uygulanmaya başlamıştır.

Yükseköğretim kurumları, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP) Yüksek Öğretim Kurulu ile koordinasyonun sağlanması ve programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi kurulmuş; ilgili mevzuat gereği, Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu olan ÖYP Kurum Koordinatörü görevlendirilmektedir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube