Yayınlanma Tarihi: 29 Kasım 2013 Cuma

TÜBİTAK 5001 Akademik E-Kitap Çağrısı


TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü, 5001 Akademik e-Kitap Çağrısı'na çıktı.

Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş Türkçe akademik ders kitaplarıdır.

Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

Benzer şekilde, akademisyenlerin akademik kitap yazmaya ya da anlattıkları dersi daha geniş öğrenci kitlesiyle paylaşmaya teşvik edilmesi ve akademik ders materyallerinin çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılması da önem arz etmektedir.

Bu program ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

Bu program kapsamında ortaya konan eserlerden sadece yükseköğretim seviyesindeki öğrencilerin değil, aynı zamanda öğretim elemanlarının da yararlanması hedeflenmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 14 Mart 2014

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube