Yayınlanma Tarihi: 11 Aralık 2013 Çarşamba

Sivil Toplum Diyaloğu III-Medya Hibe Programı Bağımsız Değerlendirici ÇağrısıAvrupa Birliği Bakanlığı’nın (Proje Uygulama Başkanlığı) koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-I) çerçevesinde finanse edilen “Sivil Toplum Diyaloğu III – Medya Hibe Programı” kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

Söz konusu Hibe Programı için yaklaşık 10 Bağımsız Değerlendiricinin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Görev alması uygun bulunan ve daha sonra belirlenecek tarihlerde verilecek eğitimlere katılacak kişiler arasından seçilecek Bağımsız Değerlendiriciler, gelecek proje teklifi sayısına bağlı olarak, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından proje değerlendirme çalışmalarına davet edilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler için Şubat 2014 – Mayıs 2014 tarihleri arası çalışma günleri olarak öngörülmekle birlikte, belirtilen dönemler tahminidir.

Kurumlarından muvafakat (sicil amiri onayı) almak kaydıyla kamu görevlileri de başvuru yapabilecektir.

Bağımsız Değerlendirici Nitelikleri

Nitelik ve beceriler:

 • Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,
   
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (okuma ve yazma) (en az KPDS/ÜDS=70, TOEFL-IBT=84, TOEFL-CBT=221-222, TOEFL-PBT=561-562, IELTS=5 veya İngilizce eğitim veren üniversitelerden mezun olduğunu gösterir belge).

Genel mesleki deneyim:

 • Proje döngüsü yönetimi bilgisine sahip olmak.
   
 • Aşağıda yer alan konularda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir:
   
 • AB mali yardımları ve uygulanma usulleri bilgisi,
   
 • Hibe projeleri değerlendirme veya uygulama bilgisi.

Özel mesleki deneyim:

 •  Aşağıdaki konuların birinden veya bir kaçından toplam 5 yıllık tecrübeye sahip olmak:
   
 • Bir medya kuruluşunda çalışmış olmak,
   
 • Bağımsız olarak medya sektöründe ve/veya bir medya kuruluşu ile bir projede
  çalışmış olmak,
   
 • Medya ve/veya iletişim alanında akademi tecrübesine sahip olmak,
   
 • Medya ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olmak,
   
 • Kamuda, sivil toplum kuruluşlarında veya özel sektörde medya ve/veya iletişim ile ilgili konularda çalışmış olmak.
   
 • Aşağıda yer alan konuda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir:
   
 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.
   
 • AB ve Türkiye’deki uygulamalar ve mevzuata yönelik çalışmalar.
   
 • Sivil toplum ve sivil toplum örgütleri ile ilgili konular.
   
 • Farkındalık arttırıcı tanıtım faaliyetleri.

Son başvuru tarihi : O3 Ocak 2014 saat 17:00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi