Yayınlanma Tarihi: 13 Aralık 2013 Cuma

E-Rare-2 Projesi 2014 Nadir Hastalıklar Ortak Çağrısı

E-RARE-2 (ERA-Net for Research Programs on Rare Diseases) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.
Avrupa’da nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren, araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelip ortak faaliyetler yapmasına olanak veren bir proje olan E-RARE ERA-NET projesinin devamı olan E-RARE-2, altı farklı ülkenin katılımıyla genişlemiştir. Projenin amaçları şunlardır:

  •      Proje ortağı ülkelerde, nadir hastalıklar araştırmaları konusunda destek veren ulusal kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak,
  •      Proje ortağı kurumlar arasında nadir hastalıklar araştırmaları konusunda ortak destek mekanizmaları geliştirmek,
  •      Ortaklar arasında sürdürülebilir ve uzun süreli işbirlikleri sağlamak.

Bu kapsamda, üye ülkeler E-Rare-2 6. Ortak Çağrısının açılmasına karar vermişlerdir.


ÇAĞRI ADI: 6th Joint Call for European Research Projects on Rare Diseases - JTC 2014 (Innovative Theuropatic Approaches)

Araştırma projelerinin hayvan modellerinde ya da hücre kültüründe yapılan inovatif terapatik çalışmaları kapsaması gerekmektedir.

En az 3 ülkeden 3-6 proje partneri (bir ülkeden en fazla 2) bir konsorsiyum oluşturup başvurabilir.

Ön proje başvurularının 30 Ocak 2014 Tarihine kadar, ikinci aşama başvuruların ise 26 Mayıs 2014 tarihine kadar elektronik olarak E-RARE 2 Proje sekretaryasına yapılması gerekmektedir.                                

Başvurular hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Destek Hattı
Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi