Yayınlanma Tarihi: 13 Aralık 2013 Cuma

TÜBİTAK'tan Kobilere ve Vakıflara Destek


1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan bu çağrı ile KOBİ ölçeğindeki özel sektör firmalarının Ar-Ge ve yenilik odaklı faaliyet yapabilme kapasitelerini artırmaya yönelik mentörlük mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.

Çağrı konusu olan proje iki aşamadan oluşur. İlk aşama mentörlük mekanizmasının oluşturulmasını; ikinci aşama ise oluşturulan bu mekanizmanın belli sayıda KOBİ’de uygulanmasını içerir. Bu çağrıda, “uygulayıcı firma” çağrı kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirecek ve TÜBİTAK tarafından desteklenecek firmayı, “faydalanıcı firma” ise uygulayıcı tarafından Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek amacıyla mentörlük hizmeti sağlanacak KOBİ niteliğindeki firmayı tanımlamaktadır.

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ve kanunla kurulmuş vakıflar başvuruda bulunabilir. Ortaklı proje başvurusu alınmayacaktır. Ancak uygulayıcıların belli organizasyon ve üst birliklerle (örneğin Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri, Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Sanayi Odaları vb.) işbirliği halinde olması durumunda, faydalanıcı kitleyi temsil eden bir organizasyondan/üst birlikten zorunlu olmamakla birlikte işbirliği niyet mektubu alması tercih nedeni olabilecektir. İşbirliği niyet mektubunda verilecek desteğin çerçevesi tanımlanmalıdır. Başvuru dosyasında bu organizasyonun/üst birliğin katkıları belirtilmelidir.

Proje başvurusunda bulunacak kuruluşun www.tubiktak.gov.tr adresinde yayınlanacak “Ön Kayıt Formu” ve eklerini 24 Ocak 2014 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırması gerekmektedir.

Çağrı Bütçesi: 2.400.000-TL

Proje Bütçesi: En fazla 400.000-TL’dir. Proje kapsamındaki giderlerin KDV tutarları da bu bütçe içerisinde değerlendirilecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje bütçesi birinci ve ikinci aşama bütçelerinin toplamından oluşur.

Hibe şeklinde %100 destek sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi