Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2013 Cuma

ÜNİGEP “İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi” Kayıtları Başlıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi (ÜNİGEP) kapsamında “İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi” kayıtları başlıyor. 

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Ve İnsan Haklari Bilincini Geliştirme Projesi ÜNİGEP Nedir?

ÜNİGEP, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tafaından finanse edilen; Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nce yürütülen ve Hitit Üniversitesi’nin ortak olduğu, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin desteklediği CFCU/TR2009/0136.01-02/151 nolu projedir.
 

ÜNİGEP’in Hedefleri Nelerdir?

ÜNİGEP’in genel hedefi, üniversitelerde demokrasi ve insan hakları kültürünün gelişmesine ve topluma duyarlı, aktif yurttaşların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Hitit Üniversitesi’nde (HÜ) öğrencilerinden oluşan toplam 150 öğrenciye, demokrasi ve insan hakları konularında e-eğitim vererek, her iki üniversitede farkındalık yaratmak; işbirliği ile diyalogu artırmak hedeflenmektedir.

 

ÜNİGEP’in Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

ÜNİGEP, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne Türkiye genelinden sunulan pek çok proje önerisi içinde kabul edilmiş 30 başarılı projeden birisidir.

 

Ayrıca ÜNİGEP,  sadece üniversite öğrencilerine yönelik olması; öngördüğü eğitimlerin e-eğitime dayalı olması (böylece öğrencilerin öğrenirken belli bir zamana ve mekana bağlı olmasını gerektirmemesi); eğitim sonunda katılımcılara OMÜ-HÜ-UZEM onaylı katılım sertifikası verecek olması nedeniyle önem taşımaktadır.

 

ÜNİGEP’in Hazırlanmasındaki Temel Gerekçeler Nelerdir?

Türkiye’de her yıl yaklaşık 5,5 milyon öğrenci üniversitede öğrenim görürken, 1,5 milyon kişi de üniversiteye girmektedir. Üniversiteler, toplumda demokrasi ve insan haklarının gelişmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak üniversitelerde demokrasi ve insan hakları bilincinin geliştirilmeye yönelik eğitimler; öğrencilerin düşünme, düşündüğünü ifade etme, tartışma, katılım olanaklarının kısıtlılığı ve eğitmen merkezli öğretim gibi nedenlerle pek etkin olamamaktadır. Söz konusu öğrenme süreci, yaşantı merkezli, bireyi etkin kılan, demokrasi ve insan hakları kültürünü yaşama aktarma olanağı sunan yöntemlerle etkinleştirilebilir. ÜNİGEP, eğitim konuları ve öğretme yöntemleriyle, böyle bir etkinliği sağlamak gerekçesiyle hazırlanmıştır.

 

ÜNİGEP’in Hedef Kitlesi Kimlerden Oluşmaktadır?

ÜNİGEP’in hedef kitlesini üniversitede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. ÜNİGEP, Proje uygulayıcı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 100 öğrenc ve Proje ortağı olan Hitit Üniversitesi’nden 50 öğrenci (toplam 150 öğrenci) ile uygulanacaktır.

 

ÜNİGEP’in E-Eğitim Dışındaki Diğer Temel Faaliyetleri Nelerdir?

 • ÜNİGEP web sayfasının hazırlanması
   
 • Üniversitelerde Demokrasi ve İnsan Haklarıyla İlgili Olanaklar, Fırsatlar ve Sorunlar” adlı panel düzenlenmesi
   
 • "Demokrasi Şenliği” Düzenlenmesi

 

 

ÜNİGEP Katılımcılarının Eğitim Kazanımları Nelerdir?

 • Proje eğitimleri e-eğitim yöntemiyle ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir (Dersler için öğrencinin sınıfta ya da belli bir saatte hazır olmasına gerek yoktur)
   
 • Eğitim sonunda, mezuniyet sonrası meslek edinme sürecinde etkili olabilecek AB-MEB destekli ve OMÜ-HU-UZEM  onaylı katılım sertifikası verilecektir.
   
 • Ön test sonucu projeye katılma hakkı elde eden tüm öğrencilere spor çanta, sırt çantası, usb bellek, kırtasiye malzemesi ve kupadan oluşan eğitim seti verilecektir.
   
 • Proje katılan Hitit Üniversitesi öğrencileri ve OMÜ öğrencilerinin katılımıyla, tarihi bir bölgeye günübirlik gezi düzenlenecektir.

 

Katılımcılar Nasıl Seçilecektir?

ÜNİGEP’e HÜ’den 50 ve OMÜ’den 100 olmak üzere toplam 150 katılımcı öğrenci kabul edilecektir. Katılımcı aday sayısının 150’den fazla olması durumunda uygulanacak ön test sonucu katılımcılar belirlenecektir. Bu konuda önemli tarihler şöyledir:

 • 30 Aralık-07 Ocak 2014: Proje ön kayıtları
   
 • 27 Ocak 2014: Ön test uygulanması
   
 • 03 Şubat 2014: Ön test sonuçlarının açıklanması

 

Eğitimler Ne Zaman Başlayacaktır?

E-eğitimler, üniversite bahar ders dönemine uygun biçimde, (Şubat ayında) başlayacak ve dönem sonunda bitecektir.

 

Kimler Katılımcı Olabilir?

 • Ön kayıt için üniversitenin bütün bölümlerinin 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri başvurabilir.
   
 • Engelli öğrenciler, önkayıt olmaksızın doğrudan katılımcı olabilirler.
   
 • Sınıf, fakülte ve üniversite öğrenci temsilcileri önkayıt olmaksızın doğrudan katılımcı olabilirler.
   
 • Projeye kabul edilecek toplam 100 öğrencinin yarısının bayan öğrencilerden oluşması öngörülmektedir.

 

Önkayıt Başvurusu Nereye Yapılacaktır?

*Önkayıt için aşağıdaki adreslere bizzat veya e-mail yoluyla başvuru yapmak gerekmektedir.

Doç.Dr. Hakan REYHAN (Hitit Üniversitesi İİBF  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim  Üyesi)

hakanreyhan@hitit.edu.tr (Proje Koordinatör Yardımcısı)

 

E-Eğitim Ders Programı Nasıldır?

(her hafta bir ders anlatımı takip edilecektir)

 

Faaliyetler ve Eğitimler

 

Sorumlu

Proje ve Eğitim Hakkında Bilgilendirme

Doç.Dr. Ahmet MUTLU     

İnsan Ve Toplum

Doç.Dr. İlhan AKSOY

Demokrasi Ve Demokrasi Sorunları

Doç.Dr. Fatih DUMAN

İnsan Hakları Ve Gerçekleşmesi İlkeleri

Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN

Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukuk

Dr. Ali Rıza GÜNGEN

Üniversite Felsefesi

Doç.Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Üniversitelerde Demokrasi Ve Insan Hakları

Doç.Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Kurgusal Demokrasi Ve İnsan Hakları (DİH)Tartışmaları

Öğr.Gör. Cüneyt MUMCU

Güncel Demokrasi İnsan Hakları Tartışmalar

Dr. Ali Rıza GÜNGEN

Etkili Iletişim Teknikleri

Öğr.Gör. Cüneyt MUMCU

İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi Genel Değerlendirme Toplantısı

Proje Ekibi ve Eğitmenler

Sınava Hazırlık

 

Sınav

Eğitim Koordinatörü- Eğitimenler

Sınavların Değerlendirilmesi

Eğitim Koordinatörü- Eğitimenler

Katılım Sertifikası ve Başarılı Katılımcılara Ödül Dağıtımı

Proje Ekibi-Eğitmenler

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi