Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2013 Cuma

Bahar Dönemi Ders Seçimi Yapacak Öğrencilerimize Önemle Duyurulur

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde ders kaydı Akademik takvimde belirtilen 18-22 Şubat 2013 tarihleri arasında http://www.hubis.hitit.edu.tr adresinde hizmete giren yeni otomasyon sisteminde yapılacaktır. http://www.testweb.hitit.edu.tr adresinde önceden yapılan ders seçimleri geçici ve test niteliğinde olduğundan 15 Şubat 2013 saat 23:59’da iptal edilecektir.  Tüm öğrencilerimiz Akademik takvimde belirtilen ders kayıtları süresi (18-22 Şubat 2013) içinde mutlaka ders seçimlerini yapmaları ve danışman onayına göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen sürelerde internet üzerinden ders seçimi ve kayıt işlemini yapmayan öğrencilerimiz, bahar dönemi ders ve sınavlara giremezler.

Ders seçimi başlangıç tarihi

Ders seçimi bitiş tarihi

18 Şubat 2013 Saat: 01:00

22 Şubat 2013 saat: 23:59

 

Ders Seçiminde izlenecek yol:

1-      Öğrenim ücretini Halkbank şubelerine yatırınız.(İkinci öğretim öğrencileri ve normal süresinde mezun olamayan öğrencilerimiz)

2-      Öncelikle tekrara kaldığınız veya alamadığınız dersleri seçiniz.

3-      Zorunlu dersleri seçiniz.

4-      Açılan seçmeli ders varsa, seçmeli derslerinizi seçiniz.

5-      Açılan ortak ders varsa, ortak derslerden seçim yapınız.

6-      Seçimlerinizi kontrol ediniz.

7-      Seçimlerinizi danışman onayına gönderiniz.

Öğrenim ücreti yatıracak öğrenciler, öğrenci numaralarını belirterek öğrenim ücretlerini 18-22 Şubat 2013 tarihleri arasında tüm Halk Bankası şubelerinden veya www.halkbank.com.tr internet şubesinden (Diğer ödemeler-Eğitim Ödemeleri seçeneğinden) ödeyebilirler. Ödeme işlemi sonucunda alınan banka dekontunun veya internet çıktısının bir nüshası kayıt işlemlerinden sonra öğrenci işlerine teslim teslim edilmelidir.

Ders seçimi konusunda soru veya sorunlarınız için;

Okul numaranız, adınız ve soyadınız ile işleminizi belirterek omercirak@hitit.edu.tr adresine eposta gönderiniz.

TEL: 0364 219 20 60 - 0364 219 20 70 - 0364 219 20 71 - 0364 219 20 72 - 0364 219 20 77

 

Derse kaydolma esasları

(Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği (RG:27 Ağustos 2011)

MADDE 19 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda ders alma ve ders geçme esasına dayalı kredili sistem uygulanır. Sınıf geçme esasına dayalı akademik birimlerin ders alma esasları kendi yönetmelik veya yönergelerince ayrıca belirlenir.

(2) Öğrenci, her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

(4) Öğrenci, süresi içinde ve belirlenen kurallara uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; girdiği takdirde, bunlar geçersiz sayılır.

(5) Öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredinin en az üçte ikisi miktarında derse kaydolmak zorundadır. Ancak öğrenci, bulunduğu yarıyılın derslerinin bir kısmını daha önce başarmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.

(6) Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.

(7) Lisans programlarının ilk yılına veya birinci ve ikinci yarıyılına ilk kez kaydolan öğrenciler o yarıyıl/yıl programının toplam ders kredisini aşamaz. Üçüncü yarıyıldan itibaren genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3’ten fazlasını geçemez. Bu hesaplamada ondalıklı sayı ortaya çıkması durumunda alınacak kredi miktarı, bir üst tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır.

(8) Bu maddenin yedinci fıkrasında öğrencinin bir yarıyıl içinde alabileceği toplam kredi, 40 ders saatine denk gelen kredi miktarını aşamaz.

(9) Ders kaydı yaptırdığı yarıyılda/yılda mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alabilecek durumda olan öğrenciye “mezuniyet aşamasındaki öğrenci” denir. Son sınıf öğrencileri ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler, danışman onayı ile azami kredi yüklerine bakılmaksızın 40 ders saatine denk gelen kredi miktarı kadar derse kaydolabilirler.

(10) Önşart olan dersler ve bunlara bağlı önşartlı dersler ilgili birim kurullarınca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Önşart derslerinden başarısızlık halinde buna dayalı dersler alınamaz.

(11) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine danışmanı tarafından uygun görülen ve kredisi eşit olan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(12) Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında danışmanının onayı ile kaydolduğu ders veya derslerden kaydını sildirebilir veya açılan başka ders veya derslere kaydolabilir. Bu derslerin katkı payları veya ikinci öğretim ücretleri ilgili mevzuat esasları çerçevesinde ödenir.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 20 – (1) Üst yarıyıllardan ders alma, sadece ders geçme esası uygulanan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanır.

(2) Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren danışmanının olumlu görüşüyle üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve GANO’sunun 3,00 ve üstünde olması gerekir.

(3) Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, ilgili dönemin toplam kredisinin 1/2’sini aşamaz. Üst yarıyıldan ders alan öğrencinin alabileceği azami kredi miktarı ile ilgili olarak 19 uncu maddenin sekizinci fıkrasında yer alan sınırlar uygulanır.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi