Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının 2013 Yılı Teklif Çağrıları İle İlgili Hatırlatma

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2013 yılı için duyurusunu yaptığı teklif çağrılarından Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı projeleri son başvuru tarihi 04 Mart 2013, saat 17.00’dir.

Bunun yanı sıraOKA Doğrudan Faaliyet Desteği ile Teknik Destek Programı başvuruları 2013 yılı boyunca devam etmektedir.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Dezavantajlı grupların (Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler) kentsel ve kırsal alanlarda yararlandıkları mevcut sosyo-kültürel altyapının geliştirilmesine yönelik altyapı projelerini kapsamaktadır.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı Dezavantajlı grupların (Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli işsizler, İşsiz gençler, Gezici geçici işçiler) fırsatlara ve kaynaklara eşit erişimini sağlamak yoluyla toplumsal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projeleri kapsamaktadır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik projelerini kapsamaktadır.

2013 Yılı Teknik Destek Programı Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destek programıdır.

Başvuru koşulları ve diğer detaylar için tıklayınız.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube