Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2013 Perşembe

Üniversitemizin Tarih Bölümü Yüksek Lisans Programına YÖK Onayı

Enstitüler bünyesinde lisansüstü programlar açılması konusundaki teklifler 01/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate  alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat  ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. Maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. Maddesi, 2809 sayılı Kanun’un 6.maddesi ile  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca açılması onaylanan Tarih Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı; yerel tarih araştırmalarından ulusal tarih araştırmalarına ve ulusal tarih araştırmalarından dünya tarihi araştırmalarına uzanan yolda bilimselliği ve üretkenliği ön planda tutarak tarih bilimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır. Ayrıca yerel, ulusal ve uluslararası projeler üreterek ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerle bölgemiz tarihi, ülkemiz tarihi ve dünya tarihi alanlarında tarih literatürüne değerli eserler kazandırmak ve geçmişten günümüze ulaşan tarihsel mirasımızı gelecek nesillere taşıyacak bilimsel ve akademik etkinlikler gerçekleştirmektir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube