Yayınlanma Tarihi: 12 Ağustos 2013 Pazartesi

Yabancı uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları – Application of Foreign Students

Değerli Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarımız;

Yabancı uyruklu öğrenci olarak eğitim almak üzere üniversitemize başvuruda bulunan adaylarımızın ön değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, birimlerimize kayıt hakkı kazanan Asil ve Yedek Öğrenci adaylarımız belirlenmiştir.

[ Birimlerimize Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrenci Listesi ]

APPLICATION OF FOREIGN STUDENTS

Dear International Applicants;

Applications of the potential International Students who want to study at our university have been evaluated and the names of the students in preliminary and waiting lists were identified.

[Preliminary and Waiting lists]

Öğrencilerimiz, Türkiye'ye girişte ve Üniversiteye kayıtta gerekli olacak olan Öğrenim Vizelerini Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu'ndan almaları gerekmektedir. Vize için gerekli olacak “Kabul Mektubu”, üniversitemiz tarafından öğrencilerimize posta yoluyla gönderilecektir.

Students need Student Visa for entering Turkey and registering university. They should get their Student Visa from Turkish Embassies/Consulates. The Acceptance Letter which is necessary fort he visa will be sent to the students via snail mail.
 

KESİN KAYIT İŞLEMİ

Üniversitemize Kayıtlar 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak olup kayıtlarda istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

EXACT REGISTRATION

Registration will be open at Hitit University Directorate of Student Affairs between 02-06 September, 2013. Please see the required documents for registration below.
 

KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER

1) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki TC Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”,

2) Not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,

3) Sınav sonuç belgesinin aslı (Uluslararası sınavlara giren adaylardan),

4) Resmi kimlik ya da pasaportun ibrazı,

5) Lisans eğitimi veren Fakülte ve Yüksekokullar için 1,000 TL (Bin TL); Önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokulları için 500 TL (Beşyüz TL) Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu (Kayıt yerinde bulunan banka şubesine kayıt esnasında yatırılacaktır),

6) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin (Sınava girmişse) aslı,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Antrenörlük Eğitimine kayıt hakkı kazanan adayların Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş, Atletizm branşlarının herhangi birisinden sporcu özgeçmiş belgesi.

NOT: Otogar ve Şehir merkezinden (Saat Kulesi) Üniversitemiz servis araçları ile Kayıt Merkezine ücretsiz ulaşımları sağlanacaktır.

REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

1) Original copy of the High School diploma and diploma equivalency certificate which complies with the diplomas taken from Turkish high schools. Student can get this certificate from Ministry of Education or a Turkish Embassy in foreign countries,

2) The original copy of the applicant’s transcript which is translated into Turkish and approved by a notary or a Turkish Embassy in foreign countries,

3) The original copy of the Exam Score Sheet (applicants who take international exams will provide this),

4) Identity card or passport,

5) Tuition Fee Receipt showing that the tuition fee, 1.000 TL for undergraduate programs of faculties and colleges; 500 TL for associate programs of vocational higher schools (it will be paid at the bank branch at the place of registration during registration,

6) Original copy of the Certificate in Turkish Proficiency (if the student has taken an exam),

7) 2 passport-size photos of the applicant,

8) Those who got acceptance for Coaching Training must submit certificate of sporting background in one of the following fields: Football, Volleyball, Basketball, Handball, Wrestling or Athletism.

NOTE: The University provides free shuttle service from the city center (clock tower) and bus terminal to our rectorate.
 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1) Kayıt hakkı kazanmış ve kendisine davet mektubu gönderilmiş öğrenci adayı, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin kayıt döneminde vermek zorundadır.

2) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

5) Antrenörlük Eğitimine kayıt hakkı kazanan adayların Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş, Atletizm branşlarında herhangi birisindeki özgeçmişlerini kayıt için getirmeleri gerekmektedir. Bu alanda sporcu özgeçmişi olmayan adayların kayıt işlemi yapılmaz.

Kayıt yeri ve işlem süreci ile ilgili bilgilere http://www.oidb.hitit.edu.tr  web adresinden de erişilebilir.

Important Notes On Regıstratıon

1. Students who are in the preliminary list and received acceptance letter must submit the original copies of the documents they submitted during application,

2. Students  must apply in person, registration via snail mail is not accepted,

3. If any of the required documents are missing, registration will not be made,

4. Applicants who miss the deadline for registration cannot make a claim on late registration.

5. Those who got acceptance for Coaching Training must submit certificate of sporting background in one of the following fields: Football, Volleyball, Basketball, Handball, Wrestling or Athletism. If this sporting certificate is missing, application will ve refused.

You may visit http://www.oidb.hitit.edu.tr   in order to get further information about the place and process of registration.

 

Kayıt Yeri     :

            Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

            Kuzey Kampüsü Çorum/TÜRKİYE

 

Place of Registration:

           Hitit University Directorate of Student Affairs     

           Northern Campus Çorum/TÜRKİYE

 

İletişim        :

                      0364 219 19 95 (tel)

                      0364 219 19 96 (tel)

                      0364 219 20 66 (tel)

                      0364 219 20 89 (fax)

Contact    :

                      0364 219 19 95 (tel)

                      0364 219 19 96 (tel)

                      0364 219 20 66 (tel)

                      0364 219 20 89 (fax)

 


Formlar ve Belgeler:

liste

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi