Yayınlanma Tarihi: 20 Ağustos 2013 Salı

Tıp Fakültesi Öğrencilermize Nobel Ödüllü Bilim İnsanları İle Tanışma Fırsatı

TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan ‘Mutabakat Zaptı’ çerçevesinde, Tıp (Klinik Tıp Hariç) veya Fizyoloji ve ilgili alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların, 2014 yılında 64.’sü düzenlenecek olan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantısı”na katılımları için destek verilecektir.

Bu yıl ayrıca Ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken doktora derecesine sahip genç araştırmacıların, 2014 yılında 5.’si düzenlenecek “Ekonomi Alanında Lindau Toplantısı”na katılımları için de destek verilecektir.

TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı’ndan desteklenmek isteyen adaylar, 12 Ağustos - 13 Eylül 2013 tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online başvuru yapabileceklerdir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Lisans Öğrencileri için:

1.       Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak

2.       Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, başvuru döneminde alınmış derslerini de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.75/4 veya 70.83/100 olmak (Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır)

3.       Tıp (Klinik Tıp Hariç) veya Fizyoloji ve ilgili alanlarında/bölümlerinde eğitimlerine/çalışmalarına devam ediyor olmak (Lütfen Genel Bilgi altındaki Önemli Hususlar kısmını inceleyiniz.)

4.       ÜDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğer bir dil puanına sahip olmak veya Üniversitelerin %100 yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir bölümünde eğitim alıyor olmak

5.       01.01.2014 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış (01.01.1990 veya sonrasında doğmuş) olmak

Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) Öğrencileri için:

1.       Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak

2.       Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, yüksek lisans öğrencileri için lisans öğrenimini en az 2.75/4 veya 70.83/100 veya lisanstan alanında bölümünün ilk %5 ine girerek mezun olmuş olmakdoktora öğrencileri için yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Yüksek lisansa eşdeğer diploma veren lisans programlarından mezun olanların notları, sadece lisans mezuniyet notu olarak değerlendirilir. Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl ana dalın ortalaması dikkate alınacaktır.)

3.       ALES sayısal puanı 85 veya üstü olmak

4.       Tıp (Klinik Tıp Hariç) veya Fizyoloji ve ilgili alanlarında/bölümlerinde eğitimlerine/çalışmalarına devam ediyor olmak (Lütfen Genel Bilgi altındaki Önemli Hususlar kısmını inceleyiniz.)

5.       Akademik çalışma neticesinde yayın/rapor/tez hazırlamış olmak

6.       ÜDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğer bir dil puanına sahip olmak veya %100 yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir Üniversitede lisans eğitimi almış olmak

7.       01.01.2014 tarihi itibariyle yüksek lisans öğrencileri için 27 (01.01.1988 veya sonrasında doğmuş), doktora öğrencileri için 31 yaşından gün almamış (01.01.1984 veya sonrasında doğmuş) olmak

Doktora Sonrası Araştırmacılar için:

1.       Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak

2.       Tercihen, disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak

3.       Uluslararası bilimsel toplantılarda çalışmalarını sunmuş olmak, tercihen sözlü sunum yapmış olmak

4.       Yapmış olduğu bilimsel çalışmaları, tercihen ilk yazar olacak şekilde, hakemli dergilerde yayınlanmış olmak

5.       SCI, SSCI ve benzeri uluslararası indekslerce taranan süreli yayınlarda en az 5 yayın yapmış olmak

6.       Tıp (Klinik Tıp Hariç) veya Fizyoloji ve ilgili alanlarında ya da Ekonomi alanında çalışmalarına devam ediyor olmak (Lütfen Genel Bilgi altındaki Önemli Hususlar kısmını inceleyiniz.)

7.       Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, doktora öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak

8.       Doçent veya profesör kadrosunda çalışıyor olmamak

9.       ÜDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğer bir dil puanına sahip olmak veya %100 yabancı dille (İngilizce) eğitim yapılan bir Üniversiteden mezun ya da yurt dışı yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak

10.   01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış (01.01.1980 veya sonrasında doğmuş) olmak

Program hakkında detaylı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2231 adresinden ulaşılabilmektedir.

The Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings      : http://www.lindau-nobel.de

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube