Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 2013 Salı

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II. Hibe Programı Açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II. Hibe Programının hedefi: Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Hibe programının teklif çağrısı 23 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

 

Programın Özel Hedefleri:

 

•             Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,

 

•             Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik etmek,

 

•             İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasında işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,

 

•             İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek,

 

•             Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,

 

•           Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak,

 

•             Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.

 

Hibe Miktarı:

 

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

 

Asgari tutar: 150.000 Avro

Azami tutar: 300.000 Avro

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

 

Tüzel kişiliğe sahip olmak

 

Kâr amacı gütmemek

 

Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar gibi kuruluş türlerinden olmak

 

Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak (Bu şart uluslararası kuruluşlara uygulanmaz)

 

Projenin hazırlanması ve yönetiminden eş-başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

 

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdakiler de uygun başvuru sahibidir:

 

Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri

 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar)

 

Üniversiteler

 

Bölgesel Kalkınma Ajansları

 

Organize sanayi bölgeleri (OSBler)

 

Son Başvuru Tarihi:

 

Elden teslim edilecek başvurular için Proje Ön Teklif Belgelerinin son teslim tarihi 11.10.2013 saat 16:00 (yerel saat), posta veya kargo ile teslim edilecek başvurular için son başvuru tarihi 11.10.2013 olarak esas alınacaktır.

 

Hibe programı hakkında detaylı bilgiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programı kapsamında Bilgilendirme Günleri Düzenlenecektir.

 

Ankara – 2 Eylül 2013

 

Bursa – 4 Eylül 2013

 

Trabzon – 4 Eylül 2013

 

Kars – 9 Eylül 2013

 

Muğla – 9 Eylül 2013

 

Gaziantep – 11 Eylül 2013

 

Söz konusu programlara kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların http://kayit.ikg.gov.tr/info/kayitdisi2 adresinden kayıt olmaları gerekmektedir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Nazlı KOÇ
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Serhat SAATÇİ
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Emre YAMANER
Çevrimiçi
İskilip MYO
Pelin KILIÇ
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tuğba IŞIK
Çevrimiçi