Yayınlanma Tarihi: 21 Ocak 2014 Salı

Akademik Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Bilindiği üzere, Üniversitelerde görev yapan her öğretim elemanının, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun 42. maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kuralların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği”nin 8. maddesi gereğince her yıl bilimsel çalışmalarına ilişkin hazırlayacakları raporu ilgili birim yöneticisinin aracılığı ile Rektörlüğe sunması gerekmektedir.

Bu kapsamda Üniversitemizde görev yapan tüm öğretim elemanlarımızın standart bir formatta faaliyetlerini toplayabilmek amacıyla Ek-1’de verilen “Kişisel Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu kişisel faaliyet raporlarının tüm öğretim elemanlarınca doldurulması gerekmektedir. Formlar sadece bu seneye mahsus olmak üzere 2010 yılından bu yana yapılan çalışmaları/faaliyetleri kapsamakta olup, izleyen yıldan itibaren sadece ilgili yıla ait bilgileri içerecektir.

Basılı ve elektronik olarak ilgili Bölüm Başkanlıklarına teslim edilen Kişisel Faaliyet Raporları esas alınarak, ilgili Bölüm Başkanı tarafından her bir Bölüm için “Bölüm Faaliyet Raporu” Ek-2’de yer alan formatta düzenlenerek ilgili Dekanlık/Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

Hazırlanan bölüm faaliyet raporlarının, ilgili birim yöneticileri (Dekanlık/Müdürlük) tarafından kontrol edilerek, eksiksiz olarak en geç 10 Şubat 2014 tarihine kadar Rektörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

 

EK:

1.      Kişisel Faaliyet Raporu

2.      Bölüm Faaliyet Raporu

 

Not: İlgili formlar, elektronik ortamda Üniversitemiz Web Sayfasındaki “Formlar ve Belgeler” bağlantısının altında yer almaktadır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Destek Hattı
Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi