Yayınlanma Tarihi: 15 Aralık 2014 Pazartesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Revize Edildi

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 20 Kasım 2014 tarihinde yapılan 12 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir.

Öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için 7 farklı proje türünde verilen destek miktarları arttırılmış olup, azami proje destek bütçeleri ve proje başvuru dönemleri izleyen tabloda verilmiştir.

* SAN-TEZ, TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, AB, Bakanlık Destekli Projeler gibi kurumlara yapılan proje başvurularında proje kabul edilsin veya edilmesin belgelendirilmek kaydıyla Hitit Üniversitesi BAP Birimince desteklenen ana bütçeye ek olarak %50 artırımlı olarak proje desteklenecektir.

** Ulaşım ücreti ayrıca ödenecektir.


Formlar ve Belgeler:

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube