Yayınlanma Tarihi: 22 Aralık 2014 Pazartesi

BAP 2014 Yılı Beşinci Başvuru Dönemi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Erecektir

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

  • 19002- Hızlı Destek Projesi  
     
  • 19004- Lisansüstü Tez Projesi

başvuruları, 01 Aralık 2014 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31  Aralık 2014 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 01 Ekim 2013 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

   Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

        İlgili Yönergeye ulaşmak için Tıklayınız.    
 

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube