Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2014 Çarşamba

“2014 Yılı Akademik Faaliyet Raporu”nun Hazırlanması

Üniversitelerde görev yapan her öğretim elemanının, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun 42. maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kuralların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği”nin 8. maddesi gereğince her yıl bilimsel çalışmalarına ilişkin hazırlayacakları raporu ilgili birim yöneticisinin aracılığı ile Rektörlüğe sunması gerekmektedir.

Bu kapsamda Üniversitemizde ilk olarak geçen yıl öğretim elemanlarımızın gerçekleştirdikleri tüm bilimsel çalışmalar standart bir formatta toplanarak, ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından bir araya getirilmiş ve “Bölüm Faaliyet Raporları” hazırlanmıştır. İlgili Dekanlık/Müdürlük tarafından Rektörlüğümüze iletilen bu raporlar kitap haline getirilerek, yayımlanmıştır.

Her alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış, tüm vizyon ve misyonu sadece evrensel anlamda üniversite olmanın gereklerini yerine getirmek olan Üniversitemizde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da görev yapan tüm öğretim elemanlarımızın 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri tüm bilimsel faaliyetler/çalışmalar standart formatta hazırlanmış olan “Kişisel Faaliyet Raporu” formu ile toplanacaktır. Basılı ve elektronik olarak ilgili Bölüm Başkanlıklarına teslim edilecek olan Kişisel Faaliyet Raporları esas alınarak, her bir Bölüm için ilgili Bölüm Başkanı tarafından hazırlanacak olan “Bölüm Faaliyet Raporu”nun ilgili birim yöneticileri (Dekanlık/Müdürlük) tarafından kontrol edilerek, en geç 23 Ocak 2015 tarihine kadar Rektörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

 

-          “Kişisel Faaliyet Raporu” formuna ulaşmak için tıklayınız.

-          “Bölüm Faaliyet Raporu” formuna ulaşmak için tıklayınız.

-          “2010-2013 Akademik Faaliyet Raporu” na ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube