Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2014 Salı

Erasmus+ Programı Spor Destekleri Tanıtım Toplantısı

Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2004 yılından bu yana yürüttüğü programlar, 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program döneminde “Erasmus+” adı altında toplanacak ve bu süreçte, önceki programlardan farklı olarak, “spor” konusundaki projelere Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hibe desteği verilecektir.

Söz konusu farkındalığı daha da arttırmak, Erasmus+ Programı kapsamında spor konusunda sunulan proje fırsatlarını tanıtarak ülkemizin bu projelerden azami ölçüde faydalanmasını sağlamak amacıyla, AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun katılımları ile 19 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı (toplantı mekanı bilahare bildirilecektir) gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılım sağlayabilecek temsilcilerin en geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar http://ua.gov.tr/hi/toplantikayit linkine kayıt yaptırması gerekmektedir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube