Yayınlanma Tarihi: 21 Şubat 2014 Cuma

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları

21.09.2013 Tarih ve 28772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğe ilave edilen EK Madde çerçevesinde;

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

         1.  Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı görülmek koşuluyla fotokopisi alınacaktır.)

      2.  4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

         3. Askerlik Durum Belgesi (29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için)

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

        1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

        2. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

Kayıt Yeri : Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - ÇORUM

Telefon     : 0364 219 20 60 – 0364 219 20 66


Formlar ve Belgeler:

2013-2014 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler Listesi

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube