Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2014 Pazartesi

TÜBİTAK-ARDEB 1003 Programı Kapsamında 18 Yeni Çağrı Açıldı


TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından; 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su Öncelikli Alanlarında 18 yeni çağrı açıldı. Aşağıda detayları yer alan çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 25 Nisan 2014'tür.

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz. Başvurular için http://ardeb1003.tubitak.gov.tr adresine tıklayabilirsiniz.

1003 Programı Bor Teknolojileri Çağrısı

Bu program kapsamında aşağıda belirtilen başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metnine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

1003 Programı Mobil İletişim Teknolojileri Çağrısı

Çağrının temel amacı, sağlık, çevre, akıllı otomasyon, akıllı yapılar, akıllı şebekeler, tarım, hayvancılık ve gözetleme sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak şekilde Mobil İletişim Teknolojilerinin kullanıldığı özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak disiplinlerarası araştırmaların desteklenmesidir.

1003 Programı Kömür Teknolojileri Çağrısı

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 Programı Çeşitli Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Tarla bitkileri çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açılmıştır.

1003 Programı Epidemiyolojik Çalışmalar Çağrısı

Bu çağrının amacı, sağlıkla ilgili öncelikli sorunların ve riskli grupların belirlenmesi, hastalık nedenlerinin tanımlanması, bunlara ilişkin kontrol yöntemlerinin etkilerinin değerlendirilmesidir.

1003 Programı Membran ve Su Tasarruf Teknolojileri Çağrısı

Su arıtma teknolojileri ve su tasarruf teknolojileri (yeniden kullanım) çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açılmıştır.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube