Yayınlanma Tarihi: 26 Şubat 2014 Çarşamba

Gelecek Turizmde-Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Proje Çağrısı


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi kapsamında gerçekleştirilecek projelere fon desteği için başvurular başlamıştır. Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun amacı “Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması” dır.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’yla, kamu özel sektör işbirliğinde, kalkınma odaklı turizme yönelik uygulamalarının oluşması ve sürdürülebilir turizm proje örneklerinin artması hedeflenmektedir.

Oluşturulan destek fonuyla; yerel ürün geliştirilmesinden, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulmasına, gelir getirici araçlar ve yeni işgücü yaratılmasından yerel alanda kapasite geliştirilmesine kadar geniş bir perspektifteki projelere destek verilecektir.

Seçilen projelere fon desteğinin yanı sıra danışmanlık, iletişim ve eğitim desteği de sağlanacaktır. Ön başvurular 11 Nisan 2014 tarihine kadar devam edecektir.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonuna başvurabilmek için;

  • Tüzel kişiliğe sahip olmak
  • Türkiye’de kayıtlı olmak gerekmektedir.

Aşağıda bulunan kurumlar/kuruluşlar hibe programına başvurabilir:

  • Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Sivil toplum örgütleri, odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar dahil)
  • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/Merkezleri.

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar, sadece yukarıdaki kurum ve kuruluşların ortağı olarak başvurabilir:

  • Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, İl Özel İdareleri, Valilik, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin Dernekleri

Başvuru sahibinin yukarıda belirtilen ortak olabilecek kuruluş türlerinden en az 1(bir) kuruluş ile ortaklık kurarak başvurması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube