Yayınlanma Tarihi: 05 Şubat 2014 Çarşamba

ERA-IB Projesinin 2014 Çağrısı Açıldı


ERA-IB Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir.

ERA-IB projesinin 5. çağrısı 01 Şubat 2014 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının amacı, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası (birden fazla ülkenin katılımıyla oluşturulacak) yenilikçi Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Projeler aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içeren konularda sunulabilir:

Processes

1.  Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products

2.  Novel systems for now, more sustainable processes (bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems)

3.  New compounds from existing, but not well studied biological systems, by understanding their metabolic pathways

4.  Modelling and optimisation of biological unit operations/modelling for the improvement of cellular bio-processes

5.  Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes (e.g. downstream and scale-up, process design, scalability)

Products/markets

1.  Development of new functional materials/properties from renewable resources

2.  Development of platform chemicals including bio-monomers, oligomers and polymers

3.  Biomaterials, pharmaceuticals, functional food/feed ingredients

Function-based bio-products: from function to process

1. Function-based bio-products and bio-process design

Belirtilen bu konularda faaliyet gösteren ve ülkemizde yerleşik firmalar, TÜBİTAK’tan 1509 Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek alarak aşağıda belirtilen ERA-IB üyesi ülkeler ile ortaklaşa proje önerisi sunabilmektedirler:

Almanya,  Belçika, Hollanda, Finlandiya, Fransa, İspanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye, Rusya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Danimarka.

Bu çağrı kapsamında ayrıca EuroTransBio ile ortak yürütülecek olup, ERA-IB ortağı ülkeleri dışında EuroTransBio ortağı ülkeler ile de ortak projeler yürütülebilecektir. Bu ülkelerdeki fonlama ajansları hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.era-ib.net  adresinden ulaşılabilir.

Kimler başvurabilir:

TÜBİTAK’ın özel sektöre yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI başvurabilmektedir.

Üniversiteler ve araştırma kuruluşları programa projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla başvuruda bulunabilirler; TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuruda bulunamazlar. Ancak, TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen projelerde, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından danışmanlık/hizmet alımı yapılabilir.

Projeler için diğer ülkelerden ortak arayışlarında 7. Çerçeve Programı (FP7) projelerinin depolandığı bir veri tabanı olan "cordis"  (http://cordis.europa.eu/home_en.html) kullanabilir. Bu veri tabanının nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar ekteki dokümanda detaylı olarak verilmiştir.

ERA-IB kapsamında daha önceden desteklenmiş ve tamamlanmış projelere için 26 Şubat 2014 tarihinde Varşova’da bir tanıtım etkinliği düzenlenecektir. Tüm Avrupa’dan ilgili paydaşların davetli olduğu toplantıda yeni bağlantılar kurulabileceği “networking seansları” olacaktır. Bu etkinlikte ayrıca 2014 yılı çağrısına ilişkin bilgilendirme de yapılacaktır. Toplantıya ilişkin bilgilere buradan ulaşılabilir.

Çağrı için önemli tarihler

1 Şubat - 31 Mart 2014         : Proje Ön Başvurularının (Pre-proposal) Alınması

Nisan 2014                             : Uygunluk kontrolü

1 Mayıs – 30 Haziran 2014   : Proje Başvurularının (Full proposal) Alınması

Temmuz - Eylül 2014            : Projelerin değerlendirilmesi

Ekim 2014                              : Projelere ilişkin ulusal fonlama  nihai destek/ret kararlarının verilmesi

Ocak 2015                              : Projelerin başlaması

Çağrının ve değerlendirmelerin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.era-ib.net  adresinden ulaşılabilir.

TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)

Dilek Şahin, Bilimsel Programlar Uzmanı

E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr

Tel:+90 312 46853 00 / 1918

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube