Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 2014 Salı

ERA.Net RUS PLUS 2014 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı

Bir FP7 girişimi olan ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda hizmet etmektedir.

ERA.Net RUS PLUS (2014-2018) projesi kapsamında 2014 yılında “yenilik” ve “bilim-teknoloji” temalı iki adet çağrıya çıkılacaktır. Bu çağrılara ülkemiz ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İsrail, İsviçre, Letonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Yunanistan’dan da fonlama kuruluşları katılacaktır. “Yenilik” çağrısında herhangi bir konu kısıtı bulunmazken; “bilim-teknoloji” başlıklı çağrı sadece;

Nanoteknolojiler,

Çevre bilimleri/iklim değişikliği,

Sağlık Bilimleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler

alanlarındaki proje başvurularını kabul edecek biçimde sınırlandırılmıştır.

İki aşamalı olan “yenilik” çağrısının ilk aşaması 31 Mart – 28 Mayıs 2014; bu aşamayı başarıyla geçen başvurular için daha sonra ikinci aşama başvuru tarihleri ilan edilecektir.

Benzer süreçlerle yürütülecek olan “bilim-teknoloji” çağrı tarihleri de daha sonra web sayfamızda yayınlanacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylara http://www.eranet-rus.eu adresinden ulaşabilirsiniz

Ulusal Başvuru Süreci:

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. ERA.Net RUS PLUS ortak çağrısı kapsamında desteklenecek projelerde Türkiye’den ortakların projelerinin niteliğine göre,

 

TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya

TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurmaları gerekmektedir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projeler başvurulan programın kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.

Projenin niteliğine göre,

TÜBİTAK 1001– Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na yapılacak başvurular için http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_v-14-vers.11_0.pdf adresini;

Not: ARDEB 1001 programıyla ile yapılan uluslararası işbirliği projelerinde, ARDEB 1001 mevzuatında yer alan yurtdışından araştırmacıların projelerde yer alabilme koşulları geçerli değildir.

TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na yapılacak başvurular için http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslr adreslerini inceleyiniz.

Not: TEYDEB 1509 programına yapılacak başvurularda, proje bütçesi için belirlenmiş bir üst limit olmamakla beraber üç yıl için en fazla 100.000-120.000 Avro arasında fonlama olması beklenmektedir.

Çağrı Özel Şartları, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1. Yenilik Çağrısına sunulacak projelerin, birisi Rusya’dan olmak şartıyla, çağrıya katılım sağlayan en az 3 ülkeden en az 3 uygun katılımcının yer aldığı konsorsiyum tarafından sunulması gerekmektedir. Detaylı bilgi için lütfen çağrı dokümanını inceleyiniz.

2. Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumların koordinatörleri tarafından en geç 28 Mayıs 2014’te başvuru sistemini kullanarak bütün ortaklar adına ön başvuru gerçekleştirilecektir. Ön başvuruların değerlendirmesi, sadece çağrı sekretaryası tarafından belirlenecek uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından yapılacaktır. Bu aşamada çağrıya Türkiye’den katılım sağlayacak paydaşlardan ulusal başvuru süreci ile ilgili her hangi bir doküman beklenmemektedir. Ön başvuru aşamasından geçen projelerin bilgileri koordinatörlere iletilecektir.

3. Ön başvuru aşamasından geçen projeler için tam proje metni, hazırlanacak ERA.Net RUS PLUS online başvuru sistemini kullanılarak tam başvuru sunulacaktır. Tam başvuruya Türkiye’den katılım sağlayan paydaşlardan, projenin niteliğine göre,

•ARDEB 1001 programına başvuracakların gerekli belgeleri e-posta yoluyla (mailto:oguz.ozkan@tubitak.gov.tr) göndermeleri gerekmektedir.

•TEYDEB 1509 programına başvuracak paydaşların TÜBİTAK’a eş zamanlı bir başvuru yapmaları gerekmektedir.

4.Her iki aşamayı geçen projelerin fonlanması hususundaki nihai kararı fonlama kuruluşları verecektir.

İletişim:

Çağrı ile ilgili genel konular:

Oğuz Özkan

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere, Ankara

Tel: (+90 312) 468 53 00 – 1986

e-posta: mailto:oguz.ozkan@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 1001 başvurusu ile ilgili konular:

Şeniz Harputlu

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere, Ankara

Tel: (+90 312) 468 53 00 / 3336

e-posta: mailto:seniz.harputlu@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 1509 başvurusu ile ilgili konular:

Burcu Koç Haskılıç

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere, Ankara

Tel: (+90 312) 468 53 00 / 2625

e-posta: burcu.haskilic@tubitak.gov.tr

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube