Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2014 Cumartesi

TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülleri

Yıldız Holding ve TURMEPA, yaşamın kaynağı sularımızın korunması, su kirliliğinin azaltılması, ekosistemin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillerin su kaynaklarını rahatlıkla kullanabilmesi için, kısıtlı kaynaklar dahilinde projeler geliştiren, toplumun bilinmeyen çevre kahramanlarının başarılarını kamuoyu ile paylaşmak ve bu konuda çalışma yapanları teşvik etmek amacıyla "TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü"nü oluşturmuştur. Ödülün hedefi; su kaynaklarımız ve çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişilerin ve sivil toplum hareketlerinin örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak, paylaşmak ve özendirmektir.        

Proje teklifleri, tehlike altındaki ekosistemlerin ve türlerin korunmasına, çevresel sürdürülebilirliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdır. Bu ödüle layık görülen kişi veya kurumun projelerinde, topluma ilham kaynağı olan çalışmalarını, parasal ödül tutarı sayesinde, geniş kitlelere taşıyabilme ön koşulu aranmaktadır.

Para Ödülü: 100.000 TL        

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2014

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube